WIĄZ GÓRSKI DO WYCIĘCIA

Nie mamy wyjścia badanie tomograficzne wykazało rozległą destrukcję drewna wewnątrz pnia. Oznacza to, że piękny wiąz górki (przy USC ten z prawej strony) mający ponad 100 lat dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz sąsiadujących z nim obiektów musi być ścięty.

Jak wykazała ekspertyza dendrologiczna struktura i rozległość wewnętrznego rozkładu drewna w pniu oraz grubość pozostałej ścianki drewna zdrowego sprawia, że ryzyko upadku ponad 20 metrowego drzewa lub jego części jest bardzo wysokie.
Pytanie co z drugim z drzewem, które po ścięciu wiązu będzie miał mniejsze szanse na obronę przed silnymi wiatrami.

Opis tomogramu. Badanie pnia drzewa wykonano na wysokości 20 cm od poziomu gruntu. Drewno nie uszkodzone -24 proc. (kolor czarny i brązowy). Drewno uszkodzone – spróchniałe -68 proc. (kolor fioletowy, ciemnoniebieski i błękitny). Drewno o obniżonej wytrzymałości -8 proc. (kolor zielony). Oznacza to, że wiąż zagraża bezpieczeństwu i należy go jak najszybciej wyciąć.