W HOŁDZIE POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM

„Powstańcy to wiara, nadzieja i cud”. Ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia – apeluje Instytut Pamięci Narodowej, który przypomina trzy zrywy tysięcy powstańców, walczący o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.


I powstanie śląskie trwało od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 roku.
II powstanie śląskie od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku.
III powstanie śląskie od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 roku.


Jak się okazuje Blachownia ma swoich bohaterów. W powstaniu śląskim brał udział ppor. Adam Kmieć, który mieszkał w Cisiu pod nr 23. Miał 12. dzieci. Zmarł w wieku 87 lat w listopadzie 1982 roku. Spoczywa na cmentarzu w Blachowni. Jak mówią żyjący wnuczkowie dziadek był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Powstańczym.


W poniedziałek 13 września br. na cmentarzu odbędą się uroczystości upamiętniające lokalnego bohatera. Obecni będą wnuczek śp. Adama, Gabriel Kmieć, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, sekretarz Gminy i harcerze.


Na tej samej nekropolii spoczywa inny powstaniec Władysław Trzepizur, który był mieszkańcem
Herbów Nowych.


Co ciekawe w spisie powstańców śląskich z Blachowni widnieje jeszcze jedno nazwisko Puchała Feliks.