ROZWIĄZANA UMOWA NA AUTOSTRADOWĄ OBWODNICĘ A1


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że rozwiązała umowy z włoską firmą Salini na budowę autostradowej obwodnicy A1 Częstochowy i odcinka drogi S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.
Konsorcjum firm, z Salini Polska, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów czytamy na stronie.

A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Koszt kontraktu 703.281.570,14 zł brutto co stanowi około 80% kosztorysu inwestorskiego. W związku z niewywiązywaniem z prac, opóźnienia płatności dla podmiotów oraz kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców materiałów ponad 50 mln zł.
Kiedy rusza kolejne roboty nie wiadomo.

Więcej na https://www.gddkia.gov.pl/
źródło oraz mapa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad