POCHYLONE LATARNIE


Mieszkańcy Łojek zwracają uwagę na latarnie przy ul. Długiej wzdłuż A 1. -Dwie lampy uliczne zaczynają coraz bardziej się pochylać. Najpierw po oddaniu obwodnicy autostrady w jednym miejscu obsunęła się ziemia, teraz latarnie jakby były za płytko w kopane – pisze do mnie mieszkaniec.

zdjęcia ms