„PŁYWAM BO LUBIĘ” DLA KLAS I-III

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Blachownia jest jednym z głównych kierunków naszych działań – mówi Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni. -Dlatego do Ministra Sportu i Turystyki skierowałam dwa wnioski o 50. procentowe dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dwóch ważnych programów w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Gmina Blachownia zamierza 2019 w roku objąć wszystkie dzieci z klas I-III programem powszechnej nauki pływania z pokryciem całości kosztów uczestnictwa wraz z transportem, opieką i ubezpieczeniem. Program „Pływam, bo lubię” ma być realizowany przez doświadczoną kadrę instruktorską zapewnieniem udziału wolontariuszy.
Aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości w tym szczególnie dzieci rodzin o niskim statusie materialnym, jest głównym celem kolejnego programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Gminie.
-Mają one być realizowane dla uczniów wszystkich naszych szkół i służyć wyrównywaniu ich szans poprzez rozwój psychofizyczny.
Na realizację wspomnianych powyżej programów Gmina zamierza przeznaczyć w przyszłym roku dodatkową kwotę blisko 150 tys. zł – dodała Sylwia Szymańska.