ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

Jakiś czas temu Urząd Miejski pytałem o plac zabaw, a konkretnie o zniszczone urządzenia oraz ławkę. Otrzymałem odpowiedź.