NATURALNIE, ŻE… INWESTYCJE

W tej kadencji dobra współpraca Rady Miejskiej z Burmistrzem Blachowni przyniosła niespotykane, w historii naszej Gminy „owoce”. W tej kadencji pozyskaliśmy blisko 40 mln zł – mówi Sylwia Szymańska Burmistrz Blachowni

Najważniejsze zadania

1. Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Wartość projektu: 14.262.842,79 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 12.123.311,82 zł
Wkład Gminy Blachownia: 2.139.530,97 zł
Zakres prac http://blachownia.pl/ue/staw/one.html

2. Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynkach handlowo-usługowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynków przy ul. Sienkiewicza 15 i budynku przy ul. Sienkiewicza 16.
Wartość projektu: 5.336.766,80 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 3.788.990,12 zł
Wkład Gminy Blachownia: 1.547.776,68 zł

3. Park – zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza – przywrócenie zdegradowanych terenów w centrum Blachowni do użytku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wartość projektu 4.943.384, 72 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 3.267.141, 97 zł

4. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia
Wartość projektu: 4.662.322,51 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 3.148.242,20 zł
Wkład Gminy Blachownia: 1.514.080,31 zł

5. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia”
Wydatki kwalifikowane: 2.724.439,29 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2.315.773,39 zł

6. Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni
Wartość projektu: 2.381.443,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1.190.700,00 zł
Wkład Gminy Blachownia: 1.190.743,00 zł

7. „Drużyna Powiatu” – wniosek złożony wraz z 9 innymi gminami, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łączna kwota dofinansowania: 4.698.527,00 zł

8. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 2016-2018”
ul. 16 Stycznia, Sportowa, Myśliwska, Nowiny, Malicka, Polna,
Koszt łączny: ponad 2,100.000 mln zł, plus parking przy ul. ks. Kubowicza 142.455, 48 zł

9. Kanalizacja w dzielnicy Ostrowy
Koszt całkowity: ponad 2 100.000 zł
kwota dofinansowania: 1.157.728,22 zł

10. „Cyfrowa Blachownia – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych”
Koszt całkowity: 1.419.740,20 zł
kwota dofinansowania: 1.157.728,22 zł

11. „Z myślą o lepszej szkole dla naszych dzieci”
Wydatki kwalifikowane: 788 499,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 709 649,10 zł

12. „W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie”
Wartość projektu: 983.250,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 835.762,50 zł
Wkład Gminy Blachownia: 147.487,50 zł

13. „Bezpieczna Blachownia – doposażenie jednostki OSP Cisie i OSP Blachownia”
Wartość projektu: 976.741,77 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 830.230,50 zł
Wkład Gminy Blachownia: 146.511,27 zł

14. „Zrób coś dobrego na miejscu-wsparcie zatrudnienia”
Wartość projektu: 411.937,13 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 391.340,27 zł
Wkład Gminy Blachownia: 20.596,86 zł.

Do tego należy jeszcze doliczyć
-remont kapitalny Przedszkola przy ul. Żeromskiego – 2.180.512, 73 zł,
-remont Przedszkola w Łojkach – 265.044, 54 zł
-budowa strażnicy OSP w Blachowni – 1.454.046, 50 zł
-dokończenie budowy projektu – Mój Rynek
-zakup lodowiska dla dzieci