MALI STRAŻACY NA PIKNIKU


Co będzie za 20-30 lat? Czy Ochotnicza Straż Pożarna ostanie się w naszej gminie?


Patrząc na piknik strażacki przygotowany przez druhów z Blachowni można spać spokojnie.


Pasja do gaszenia,


niesienia pomocy potrzebującym,


pokonywanie przeszkód,


po prostu sprawdzanie się w trudnych sytuacjach


rodzi się już wśród najmłodszych.


To był znakomicie przygotowany piknik.


Dzieci z rodzicami stały w ogromnych kolejkach, aby sprawdzić się w określonej konkurencji.


Tor przeszkód,


.

przejście przez tunel

przejście z kubkiem wypełnionym wodą,


ciągnięcie strażaka,


lanie wody z węża do celu.


Wszystkie maluchy zdały egzamin.


Zostały za to nagrodzone m.in. pięknymi maskotkami.


Na zakończenie wypada napisać wrota do remizy OSP w Blachowni są otwarte dla wszystkich.