GTV BUS NA ŚWIĘTA


GTV BUS informuje swoich klientów o komunikacji w okresie świąt Bożego Narodzenia.

23 grudnia, środa – autobusy będą kursowały jak w dni robocze w wakacje i ferie (bez kursów z oznaczeniem S),
będą także zawieszone kursy z powodu pandemii.
Odjazdy autobusów linii 151, 152 z Blachowni do Częstochowy: 4.27, 4.54, 5.22, 5.52, 6.22, 6.52, 7.22, 7.52,
8.12, 8.52, 9.12, 9.57, 10.17, 10.57, 11.17, 11.57, 12.22, 12.52, 13.22, 13.52, 14.22, 14.52, 15.22, 15.52, 16.32,
17.02, 18.12, 18.52, 19.52, 20.52, 21.52
Odjazdy autobusów linii 151, 152 z Częstochowy do Blachowni: 4.55, 5.20, 5.55, 6.20, 6.55, 7.20, 7.45, 8.20,
8.45, 9.25, 9.50, 10.25, 10.50, 11.25, 11.55, 12.20, 12.55, 13.20, 13.55, 14.20, 14.55, 15.20, 16.05, 16.30, 17.15,
17.40, 18.20, 18.50, 19.20, 20.20, 21.20, 22.45
Linie 150, 161, 162 kursują jak w dni robocze bez kursów z oznaczeniem S.

Wigilia 24 grudnia komunikacja prowadzona będzie jak w soboty. Ograniczenia komunikacji
nastąpią w godzinach popołudniowo – wieczornych.
Linia 151 i 152 do godziny 15.50 kursuje jak w soboty. Godziny ostatnich odjazdów linii 151, 152 z Częstochowy
Focha do Blachowni: 14.20, 14.55, 15.20, 16.30. Godziny ostatnich odjazdów z Blachownia UM do
Częstochowy: 14.22, 14.52, 15.22, 17.02.
Linia 161 kursuje jak w soboty. Ostatni kurs z Łojek o g. 17.52 (skrócony do Blachowni UM), ostatni kurs z Cisia o
g. 16.45.

Linia 162 kursuje jak w soboty. Ostatni kurs z Malic 16.06, ostatni kurs z Ostrów o g. 16.51.
Linia 150 nie kursuje.


W wigilię nie kursują przedłużone kursy linii 161 z Blachowni do Węglowic, 162 z Blachowni do Wręczycy, 162 z
Blachowni do Konopisk (tam i powrót).

Dni świąteczne 25 i 26 grudnia, piątek i sobota
Linia 150, 151 i 152 kursuje jak w niedziele z ograniczeniami (nie będą wykonywane kursy z oznaczeniem d).
Kursy z Blachowni UM do Częstochowy: 4.54, 6.52, 9.57, 11.57, 14.22, 15.22, 17.02, 20.52.
Kursy z Częstochowy Focha do Blachowni: 6.20, 9.25, 11.25, 13.55, 14.55, 16.30, 20.20, 22.45.
Linia 161 kursuje jak w niedziele od godziny 8.11 z Blachowni do Łojek. Pierwszy kurs z Łojek o g. 8.32. Pierwszy
kurs z Cisia o g. 9.40.
Linia 162 kursuje jak w niedziele od godziny 11.46 – pierwszy kurs z Malic. Pierwszy kurs z Ostrów o g. 13.11.
W Święta nie kursują linie z Blachowni do Wręczycy, do Konopisk oraz Węglowic.

27 grudnia, niedziela autobusy będą kursowały jak w niedziele.


O funkcjonowaniu komunikacji od 28 grudnia na czas kwarantanny narodowej poinformujemy w najbliższym czasie.