X ZJAZD PZERiI

Irena Pianka została ponownie szefową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie. Organizacja zrzesza 23 koła i 6 rejonów, do których należy ponad 7 tys. seniorów.

W X zjeździe wyborczym brali też udział przedstawiciele naszej Gminy z dwóch kół Blachowni i Łojki. Krzysztofa Palacz i Henryka Ball zostały wybrane do Zarządu PZERiI w Częstochowie.