DOSTĘP DO SIECI INTERNET

Jak informuje Urząd Miejski (blachownia.pl) wniosek pod nazwą „Publiczny Internet w Gminie Blachownia” złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, spełnił wszystkie merytoryczne i formalne kryteria wyboru projektów. W najbliższym miesiącu Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, podpisze stosowna umowę o dofinansowanie na kwotę ponad 64 tys. zł.

-Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej – wyjaśnia burmistrz Szymańska.

Punkty dostępu do Internetu będą zlokalizowane w Urzędzie Miejskim i Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni. Zewnętrzne punkty dostępu powstaną: w centrum przesiadkowym w Blachowni, w parku miejskim w Blachowni, na błoniach za USC w Blachowni, na plaży od ul. Wczasowej w Blachowni, na wieży widokowej nad zalewem w Blachowni, na stadionie OSiR, na ryneczku w Łojkach, na terenach sportowo-rekreacyjnych w Wyrazowie i Konradowie.