ANATOMIA KŁAMSTWA Nr 20 – OCZERNIANIE ORGANIZACJI

Nic tak nie potrafi upodlić, upokorzyć, wreszcie zniszczyć jak właśnie kłamstwo. Już Josef Goebbels człowiek znienawidzony przez Polaków mówił – „Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą”. Dlatego cały czas ODDZIELAMY PRAWDĘ OD KŁAMSTWA.

Były sołtys Cisia jeszcze niedawno pisał:
W naszej gminie roi się od zespołów, komisji, grup, towarzystw wzajemnej adoracji, specjalistów ustanowionych przez Sylwię Szymańską. Właśnie zostały powołane kolejne. Nawet szkoda komentować to, co wyrabia Szymańska. Co z tego ma nasza gmina? Sami widzicie, a kasa wciąż pusta…


No cóż trzeba powiedzieć – skandal. Co ta Szymańska wyrabia.
-Pozyskała środki unijne już ponad 34 mln zł plus 5 mln zł z innych źródeł, (poprzednia burmistrz pozyskała około 2 mln zł)
-zbudowała strażnicę OSP,
-dokończyła budowę Rynku,
-oddała dług firmie, która od lat nie mogła się doczekać zapłaty za wybudowanie hali sportowej,
-uruchomiła Budżet Obywatelski,
-wyremontowała przedszkole przy ul. Żeromskiego,
-uruchomiła nowego przewoźnika, który za darmo po naszej gminie wozi pasażerów,
-czyści zbiornik wodny,
-zagospodarowuje tereny wokół stawu,
-buduje centrum przesiadkowe,
-odnawia i poszerza place zabaw,
-remontuje stare i zabytkowe budynki,
-remontuje drogi gminne, buduje parkingi.

11 czerwca burmistrz Sylwia Szymańska podpisała kolejną umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 16” (stary zameczek). Wartość projektu (wraz z rewitalizacją budynku przy ul. Sienkiewicza 15) wynosi 5.336.766, 80 zł, a dofinansowania wyniosło 3.788 .990,12 zł. Planowany termin zakończenie prac przypada na koniec listopada 2018 r.

Szkoda nawet komentować co wyrabia burmistrz Szymańska. Sami widzicie.