BURMISTRZ SZYMAŃSKA OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM

10. głosami za przy dwóch przeciwnych radni udzielili absolutorium za wykonanie budżetu przez Burmistrza Sylwię Szymańską za 2017 rok. Zarówno Komisje Rewizyjna, Budżetowa i Oświaty także pozytywnie oceniała wykonanie budżetu. Co ważne Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach też doceniła bardzo dobre wykonanie budżetu za 2017 rok, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń.
Burmistrz Sylwia Szymańska przedstawiając sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu podkreślała liczbę inwestycji aż 55 za 7,5 mln zł czego w poprzednich kadencjach w tym samym czasie nie notowano w naszej Gminie.

Do najważniejszych inwestycji należały:
-budowa ul. Skłodowskiej i Partyzantów 385.200 zł
-remont ul. Mostowej w starej Gorzelni 347.109, 79 zł
-na drogi wewnętrzne 231.876, 08 zł (droga łącząca Konradów z Wydrą)
-budowa chodnika przy ul. Piastów wraz z opracowaniem projektu plus kanalizacja deszczowa – 168.540, 75 zł
-budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza – 142.455, 48 zł
-remont ul. 16-go Stycznia – 120.539, 25 zł
-budowa ul. Marynarskiej w łojkach wraz przepustem – 79.181, 25 zł
-budowa ul. Cisowej (rozliczenie zadania) – 73.167, 39 zł
-modernizacja ul. Myśliwskiej – 61.500 zł
-remont łącznika między ulicami Sportową, a 16-go Stycznia – 50.000 zł
-wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne 429.135, 68 zł gdzie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 217.935, 20 zł.
-zakup samochodu bojowego 195.000 zł

Za udzieleniem absolutorium głosowali:
-Małgorzata Bernat
-Katarzyna Borycka
-Beata Matuszewska
-Irena Popczyk
-Tadeusz Borek
-Tomasz Czech
-Paweł Hreczański
-Henryk Kania
-Marek Kułakowski
-Tomasz Rećko.

W tym roku inwestycji będzie za jeszcze większą kwotę bo trwa przecież rewitalizacja pasa zieleni w centrum Blachowni, czyszczenie stawu, budowa terenów rekreacyjnych wokół zbiornika, budowa Centrum Przesiadkowego, remonty budynków Prażynki i dawnej szkoły przy Parkowej. Po głosowaniu nastąpiła przerwa była więc okazja do złożenia gratulacji.

W trakcie sesji radni nie zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza Blachowni odrzucając rozporządzenie Rady Ministrów. Tak uczyniło wiele samorządów w Polsce. Jednym z głównych zarzutów był fakt, że rozporządzenie RM nie miało uzasadnienia i fakt, że rząd nie może wyręczać samorządów i obniżać włodarzom miasta i gmin pensji.
W trakcie sesji nie obyło się bez konsultacji z niektórymi radnymi.