BURMISTRZ BLACHOWNI DZIĘKUJE ZA DWA LATA KADENCJI

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Blachownia
22 listopada. Dzisiaj mijają dwa lata od mojego ponownego ślubowania na urząd Burmistrza Blachowni. Po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo zaufaniem udowadniając, że obrana podczas pierwszej kadencji ścieżka rozwoju naszej gminy jest słuszna i spełnia Państwa oczekiwania. Dzisiejszy dzień to dobry czas na podsumowanie naszej wspólnej, dwuletniej pracy w obecnej kadencji. Od początku mojej pracy na rzecz gminy Blachownia towarzyszą mi słowa: „Samorząd to nie burmistrz plus rada. Samorząd to znacznie więcej – to My wszyscy razem: Mieszkańcy czyli dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.” Burmistrz i radni muszą się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, znać ich problemy oraz być otwarci na ich sugestie, nie zapominając przy tym, że to oni jednak ponoszą za wszystko odpowiedzialność. Rola burmistrza jest szczególna, gdyż pełni on funkcję nie tyle ojca sukcesów, bo ten ma ich wielu, ale jest przede wszystkim matką wszystkich porażek, do których pozostali nie chcą się przyznać. Ostatnie dwa lata były przełomowe dla naszej gminy. Udało nam się zakończyć wielkie projekty inwestycyjne, które były priorytetem dla nas wszystkich. Odebrano prace w ramach rekultywacji zbiornika, stworzyliśmy wypoczynkowy park miejski, usprawniliśmy komunikację gminną budując współczesny węzeł przesiadkowy. Na potrzeby organizacji i realizacji inicjatyw obywatelskich oddaliśmy do użytku dwa budynki przy ulicy Sienkiewicza oraz nowe boisko wielofunkcyjne. Wyremontowaliśmy kolejne ulice: Księżycową, Chrobrego, Wczasową. Doposażyliśmy i unowocześniliśmy placówki oświatowe stwarzając najmłodszym mieszkańcom naszej gminy bardzo dobre warunki do nauki w nowoczesnych i bezpiecznych szkołach i przedszkolach. Wymienione inwestycje są obecnie wizytówką naszej gminy w skali narodowej, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Nasza gmina stała się jeszcze bardziej przyjazna dla turystów, sportowców i przede wszystkim samych jej mieszkańców. Przez ostatnie dwa lata konsekwentnie realizowaliśmy zadania wynikające z potrzeb mieszkańców przyznając środki w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego na blisko 1 mln zł. Dbamy o jakość powietrza wymieniając źródła ogrzewania w miejscach publicznych na gazowe i dofinansowując wymianę źródeł ciepła w Państwa domach. Przeznaczyliśmy 600 tys. zł na wsparcie organizacji pozarządowych, które we współpracy z gminą realizują zadania z zakresu wspierania kultury, kultury fizycznej czy turystki. Jest to niewątpliwy dowód na to, że samorząd jest otwarty na działania obywatelskie i potrzeby lokalnych społeczności.


Jak wspomniałam przed wyborami, priorytetem obecnej kadencji jest budowa kanalizacji na terenie gminy. Dzięki naszym wspólnym staraniom udało się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel dla miejscowości Cisie. Wniosek o skanalizowanie sołectwa Łojki i Ostrów jest w trakcie oceny. To wielki sukces i kolejny dowód na konsekwentne realizowanie założeń wyborczych.

Szanowni Państwo

Rok, z którym przyszło nam się mierzyć jest niezwykle trudny. Pandemia sprawiła, że wielu z nas musiało przekształcić swoje plany, zmienić hierarchię wartości, zadbać o siebie i swoich bliskich mocniej niż dotychczas. Jako samorząd również zmieniliśmy plany finansowe, aby wspierać w tym czasie osoby i instytucje najbardziej wymagające odciążenia i pomocy. Z uwagi na pandemię i zawieszenie części podatków znacznie niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być oszczędne. Przedłożyłam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, który pomimo panującej sytuacji jest zrównoważony i zaplanowany w sposób uporządkowany i rozsądny, kontynuując nasze wspólne zamierzenia i plany. Mam pełną świadomość, że mimo licznych sukcesów jest jeszcze wiele do zrobienia. Istnieje wiele potrzeb i wiele obszarów, które wymagają dalszych przemyślanych i rzetelnych działań, które zakończą się założonym przez nas powodzeniem.
Wierzę, że kolejne trzy lata kadencji będą równie przychylne służącej ogółowi pracy, zaangażowaniu i otwartości na wspólne pomysły.

Pragnę podziękować Państwu Radnym za podejmowanie decyzji i uchwał przynoszących korzyści dla naszej gminy, za rzetelną pracę, nieocenione wsparcie i sugestie. Dziękuję pracownikom magistratu za zaangażowanie i odpowiedzialność. Przede wszystkim jednak pragnę podziękować Państwu – Mieszkankom i Mieszkańcom Gminy Blachownia za zaufanie, życzliwość, pomoc i wsparcie w skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Tekst i foto UM w Blachownia (blachownia.pl)