BRAVO-CRP

Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki (na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 796) wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan ten będzie obowiązywał od 26 czerwca do 29 czerwca 2020 roku.

O co chodzi? Czy Polsce grożą jakieś ataki antyterrorystyczne, aby wprowadzać drugi stopień alarmowy?

CRP w tym przypadku to nie termin medyczny. Chodzi o rozporządzenie premiera, które jest związane z przeprowadzeniem w najbliższą niedzielę wyborów na urząd Prezydenta RP. I chodzi o działania w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Warto dodać, że stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany m.in. w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych. I także teraz odpowiednie służby państwowe podejmą zadania, mające na celu wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej oraz systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Sztaby Zarządzania Kryzysowego mają monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz będą sprawdzać dostępność usług elektronicznych. Zatem wojna nam nie grozi.

foto https://www.abw.gov.pl/