RADNI DALI ZIELONE ŚWIATŁO NA WYPŁACANIE DODATKÓW WĘGLOWYCH

Zmiany w budżecie, a tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia to były najważniejsze punkty środowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.  Zmiany w budżecie i WPF wiązały się m.in. z przekazaniem pieniędzy na poczet wypłaty dodatków węglowych.

Ministerstwo klimatu i środowiska odpowiednie środki uruchomiło 21 września br. Pierwsza transza pieniędzy dla samorządów na dodatek węglowy wyniosła 9,5 mld zł (z 11,5 mld przeznaczonych na wypłaty świadczenia). Do Blachowni trafiło 6.925.600 zł.  W sumie mieszkańcy złożyli 2.744 wnioski.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednorazowy dodatek węglowy (3.000 zł na gospodarstwo domowe, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu), przysługuje tym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, ogrzewacz powietrza kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe  oraz koza lub trzon kuchenny. Zasilanie musi być węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Wnioski o dodatek węglowy można składać do końca 30 listopada br.

Kiedy nastąpią pierwsze wypłaty? Jeszcze dzisiaj po sesji Urząd na konta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma przelać środki. Pierwsze wypłaty, po weryfikacji wniosków, nastąpią w czwartek w godzinach popołudniowych.