CZEKAJĄ NA POZWOLENIA

Ks. Tomasz Wrona, proboszcz parafii pw. Św Michała Archanioła w Blachowni informuje, że przeciąga się naprawa wodociągu na cmentarzu.


-Aktualnie prace wstrzymuje oczekiwanie na zgodę ze starostwa powiatowego na przekop na sąsiadującej z cmentarzem działce. Niestety terminy i zgody urzędowe są nie do ominięcia. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.