DUNAJEC I ZBÓJECKIE CHATY JEDNAK NIE W BLACHOWNI – UMORZONE

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie:

-Przywłaszczenie sobie od 10 lipca do 28 grudnia 2015 roku autorstwa dokumentów pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016 -2025 oraz Strategi Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030, tj. o przestępstwo z art. 115 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

-Doprowadzenia we wspomnianym okresie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy Blachownia w kwocie 38.500 zł poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli Gminy co do autentyczności programów dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia 2016 -2025 oraz Strategi Rozwoju Gminy Blachownia 2016-2030, tj. o przestępstwo z art. 286 paragraf 1 k.k.

-Działania we wspomnianym okresie przedstawicieli Gminy Blachownia na jej szkodę poprzez bezkrytyczne przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia 2016 -2025 oraz Strategi Rozwoju Gminy Blachownia 2016-2030 oraz wypłatę wynagrodzenia za te programy tj. o przestępstwo z art. 231 paragraf 1 k.k.

Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie dowiodło, że wykorzystywane przez gminy na terenie całego kraju, są do siebie podobne , czasami wręcz takie same. Bowiem metodologia jest oparta na dokumentach Unii Europejskiej, strategiach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Istotnym faktem jest to, iż na ostateczny kształt ww. projektów wpływa szereg czynników, a najważniejsze z nich to spotkania i konsultacje z mieszkańcami oraz prowadzone ankiety. Takie działania miały na celu zdiagnozowanie potrzeb kierunków rozwoju naszej Gminy, które stanowią meritum przedmiotowych projektów. Prowadzący śledztwo rozdzielili zatem wspomniane dokumentacje, bowiem najważniejszą kwestią były konsultacje społeczne i wszelkie na nich ustalenia czy wyliczenia. Bo to m.in. mieszkańcy naszej Gminy tworzyli Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016 -2025 oraz Strategię Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.