PODZIĘKOWANIA DLA RADNEGO CZECHA


Panie Marku proszę o ile to możliwe zamieścić fotografię i podziękowanie dla Tomka Czecha za podjęcie działań na rzecz skoszenia trawy. Teren między naszymi blokami nr 6 i 7 należy chyba do jakiejś prywatnej osoby, a trawa sięgała po pas. Od pracowników koszących trawę dowiedziałem się, że radny Czech za koszenie zapłacił z własnej kieszeni. Szacunek panie Tomaszu.
Z poważaniem mieszkaniec z Miodowej 7.