AKTUALIZACJA STUDIUM I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Radni na środowej sesji uchwalili m.in. aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Blachownia, a także przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Blachownia do 2026 roku.