PARKINGI DLA MIESZKAŃCÓW I URZĘDNIKÓW GOTOWE

Z przerwami, ze względu na zimową aurę, ale już służą mieszkańcom. Dwa parking przy ul. Sienkiewicza 18 i 20 oraz za Urzędem Miejskim. Przybyło miejsc gdzie można zostawić pojazdy i co najważniejsze po opadach deszczu przed blokami mieszkalnymi nie powinny zbierać się ogromne kałuże. Teren odwodniony i może cieszyć mieszkańców. 

 Inwestycję wykonała firma z Lisowa. Koszt zadania czyli m.in. odwodnienie całego terenu oraz położenie nowej nawierzchni to ponad 596 tys. zł.