KOMISJA ZA KOMISJĄ

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i  Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Blachowni odbędzie się 20 marca o godz. 17 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przygotowanie planu pracy na rok 2023.

5. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2022.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Blachowni 21 marca o godz. 16 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór sekretarza komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Wypracowanie opinii do projektów uchwał skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni odbędzie się 21 marca o godz. 17 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Wypracowanie planu pracy na rok 2023.

5. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2022.

6. Sprawy bieżące skierowane do Komisji.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.