DROŻEJ ZA ŚMIECI

Radni na dzisiejszej sesji poparli propozycję burmistrza Blachowni, aby ustalić nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na pytanie radnych – co by się stało gdyby Gmina utrzymała dotychczasowe ceny za wywóz śmieci od jednego mieszkańca na poziomie 26 zł (co oznacza, że musiałaby dopłacać 1,7 mln zł) burmistrz Sylwia Szymańska odpowiedziała.
-Należałoby zrezygnować np. z budowy żłobka albo zrezygnować z jakiegoś etapu budowy kanalizacji.

Radni w głosowaniu 13 osób za  zdecydowali, że ceny za wywóz nieczystości wzrosły z 26 zł do 36 zł. Zaczną one obowiązywać od 1 maja br.

O zasadności podwyżek, kosztach i symulacjach finansowych pisałem 22 marca.