BURMISTRZ SZYMAŃSKA POZYSKAŁA PONAD 1 MLN ZŁ DLA STRAŻAKÓW Z BLACHOWNI

Jak informuje Urząd Miejski w Blachowni skutecznie złożony wniosek burmistrz Sylwii Szymańskiej na zakup wozu strażackiego przyniósł konkretne pieniądze czyli ponad 1,2 mln zł. Zatem strażacy z OSP Blachownia, po rozstrzygnięciu przetargu otrzymają specjalistyczny wóz bojowy, który w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i skuteczność w akcjach gaśniczych. Zarząd Województwa Śląskiego – w ramach Poddziałania 5.5. RPSL: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”, przyznał Blachowni ponad 1 mln zł z europejskich funduszy na doposażenie OSP w nowoczesną jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Oprócz ciężkiego samochodu druhowie otrzymają też nowe ubrania specjalistyczne, koszarowe, buty, hełmy, nawigacje GPS oraz radiostacje przystosowane do komunikacji w technologii cyfrowej.