ZACZYNAMY BUDOWAĆ LODOWISKO

lodowiskoRozpoczyna się budowa lodowiska. Jeśli pogoda pozwoli czyli temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza to być może 6 grudnia dzieci i młodzież przywitają Mikołaja na miejskiej ślizgawce. Tradycyjnie będzie też wypożyczalnia łyżew.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁEJ

niepkosciol

Gdy mówimy niepodległość, Ojczyzna to myślimy także o chwalebnych wydarzeniach z całej naszej historii. Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz Wiedeńska czy powstania. Zapewne wśród wielu dat będzie też rok 1918 gdy odzyskaliśmy niepodległość. Przywódcy, dziś mówimy o nich wielcy Polacy, pod sztandarem Bóg, Honor, Ojczyzna przynosili nam wolność. W imię szczytnych słów Polacy przelewali krew – mówił podczas Mszy Świętej za Ojczyznę ks. Tomasz Wrona, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła.

 

niepodlegburmistrzJózef Piłsudski mówił „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Dlatego prócz pamięci o tych, którzy oddali życie za Polskę, winniśmy pamiętać jakie dzisiaj w naszych sercach winniśmy nosić wartości. Jak postrzegamy patriotyzm, miłość do Ojczyzny, także tej naszej małej ojczyzny. Czy powinniśmy pozwolić, aby ktoś mówił źle o naszej Ojczyźnie? Czy nie powinno nam przyświecać wspólne dobro Polski czyli także naszej Gminy? – mówiła Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachownia.niepodludzie

W uroczystościach z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział wzięli przedstawiciele władz parlamentu polskiego, władz samorządowych z burmistrzem i przewodniczącą Rady Miejskiej na czele, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy, organizacje pozarządowe oraz uczniowie i nauczyciele gminnych szkół. Po mszy świętej mieszkańcy przeszli pod pomnik Bohaterów Poległych Za Wolność Ojczyzny 1939-1945. Tam po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty.

Pierwsza część świętowania Niepodległej zakończyła wspólna grochówka wojskowa.

TRANSPARENTNOŚĆ WEDŁUG PANI ANETTY UJMY

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Blachowni pojawiła się Pani Anetta Ujma, która zaapelowała do obecnej Pani burmistrz o transparentność. Apel, prośba, żądanie zapewne była na kanwie, wniosku jaki skierował po raz …etny były sołtys Cisia, tym razem chodziło o przeprowadzenie kontroli delegacji służbowych Sylwii Szymańskiej i Dariusza Wojciechowskiego.

Pan ten pisze, że Szymańska w dwa lata prawdopodobnie wyjeździła służbowo 70 000 zł, to według tej stawki musiała przejechać 83 752 km, co rocznie daje nam 41 876 km, a miesięcznie 3489 km. Dariusz Wojciechowski według tego pana od 1 kwietnia 2015 r. do końca 2016 roku podobno wyjeździł służbowo 40 000 zł.

By  nie być pociągnięty do odpowiedzialności pan ten albo stawia znak zapytania, albo pisze prawdopodobnie.

No to przyjrzyjmy się transparentności także Pani Ujmy ile kto przejechał kilometrów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Być może te

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNY MILION DLA BLACHOWNI

 

Ta informacja ucieszy miłośników kopania piłki. Dzięki staraniom Pani burmistrz Sylwii Szymańskiej Minister Sportu i Turystyki przyznał Blachowni blisko 1,2 mln zł dotacji na realizację projektu całkowitej modernizacji infrastruktury sportowej obecnego boiska tzw. Sahary.

Dotacja plus drugie tyle z budżetu Gminy oznacza m.in.

-wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej – hybrydowej o wymiarach 104x66m,

-zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania boiska

-wykonanie nowoczesnego i energooszczędnego sztucznego oświetlenia przy zastosowaniu 8 słupów i opraw oświetleniowych LED. Więcej na:

 

http://blachownia.pl/news/minister_sportu_i_turystyki_przyznal_12_mln_zl_na

_nowoczesny_kompleks_sportowy___________________________w_blachowni/

TAK JAK ZAPOWIADALIŚMY – MODERNIZUJEMY OŚWIETLENIE ULICZNE W BLACHOWNI

swiaqtloTrwa wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Blachownia. Przypomnijmy w czerwcu tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego docenił Urząd w Blachowni i w ramach działania 4.5 RPO WŚ na lata 2014-2020 niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, przyznał nam dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln 200 tys zł.

Całą gminę rozświetlą nowe, energooszczędne lampy ledowe co oznacza mniejsze rachunki za oświetlenie uliczne na terenie Gminy. Firma zatem zdemontuje 1450 starych lamp oraz zamontuje 1512 nowych opraw typu led. 62 nowe lampy znajdą się newralgicznych miejscach co zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Integralną częścią tej inwestycji jest doposażenie oprawy o autonomicznym programator redukujący moc oprawy, bądź zakup oprawy z układem redukcji mocy z integrowanym układem zasilającym. Oznacza to, że oprawy oświetleniowe mają ustawienia redukcji mocy i i strumienia świetlnego

Poziom strumienia świetlnego do godz. 21.30 wyniesie 100 %, do 23.30 – 70 %, do 4.30 40 %, do 5.30 znowu wzrośnie do 70 %, a od 5.30 do wygaszenia ponownie 100 %.

Termin realizacji oświetleniowej inwestycji do 8 grudnia.

 

 

BLACHOWNIA HISTORIĄ PISANA – NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Po 123 latach naród polski odzyskał niepodległość.

O pierwszych dniach niepodległości w Blachowni nie wiele wiadomo. Wszelkie dokumenty opierają się na szczątkowych wzmiankach o miejscowej hucie czy życiu parafialnym.

Wiadomo, że po odzyskaniu niepodległości miejscowa ludność rozbroiła żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali w baraku mieszczący się obok starego stadionu przy dzisiejszym USC. Ogromne znaczenie dla życia mieszkańców miała miejscowa huta. Powołano tam Radę Robotniczą, a rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z marca 1919 roku powołano Państwową Hutę „Blachownia”. Początki i życia i produkcji po uzyskaniu niepodległości były bardzo trudne. Wiadomo,  że na terenie huty rozpoczęła się produkcja na trzech wydziałach: odlewni, emalierni i tłoczni. Pracowało tam około 300 osób. W 1919 roku, dzięki przychylności dyrektora Huty Konrada Kułakowskiego, powstała straż ogniowa. W tym samym czasie zaczyna działać też orkiestra dęta. Tworzyło ją 15 osób. W 1922 roku powstał klub piłkarski RKS Blachownia.

dąbWiadomo, że w 10 rocznicę odzyskania niepodległości w Blachowni stanął dąb ogrodzony metrowym płotem i miejscowi hutnicy posadowili specjalny głaz. Plac nazwano Niepodległości. W 1939 roku Niemcy zniszczyli to miejsce, by zatrzeć wszelkie symbole propagujące niepodległość Polski

 

zdjęcie archiwum Z.Biernacki

 

Szanowni Państwo. Jeśli ktoś dysponuje starymi przedwojennymi i powojennymi fotografiami  Blachowni proszę o kontakt. Chcę stworzyć archiwum kopii zdjęć, które pozwoliłyby uratować od zapomnienia historię naszej Małej Ojczyzny. W przyszłości myślę też o wydaniu bezpłatnego albumu właśnie z fotografiami.

BURMISTRZ SZYMAŃSKA PRZEPRASZA PANIĄ UJMĘ

Szanowna Pani Anetta Ujma

W związku z Pani wezwaniem do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, które rzekomo miało polegać na przedstawieniu znacznie zaniżonego rozmiaru środków unijnych pozyskanych w latach 2009-2014 przez Gminę Blachownia podczas kampanii wyborczej w 2014 r. uprzejmie informuję, co następuje:

1) Powoływanie się na ilość środków (kwota 118,6 mln zł) zdobytych przy czynnym Pani udziale jako Burmistrza Blachowni w kontekście danych uwidocznionych w rankingu, na który się Pani powołuje jest nadużyciem i świadczy o braku zrozumienia zasad jego przygotowywania. Już sam Urząd Statystyczny we wprowadzeniu do tegoż rankingu zastrzega: „…Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego, odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy ( nie tylko przez samorządy ).” Zatem przypisywanie sobie osobistego udziału w pozyskiwaniu środków na projekty UE realizowane na terenie gminy przez indywidualnych mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje i urzędy w tym także powiat jest co najmniej niestosowne i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd.

2) Przypisując sobie jako włodarzowi Blachowni tak wielki sukces w pozyskiwaniu funduszy UE pominęła Pani w swoich wywodach dane, które bardzo precyzyjnie i bezdyskusyjnie pokazują konkretne dokonania władz samorządowych w pozyskiwaniu pieniędzy z UE.

W rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” (www.wspolnota.org.pl) Blachownia na 580 sklasyfikowanych samorządów podobnej wielkości zajmuje „zaszczytne” 559 miejsce. W kolejnym rankingu Polskiej Agencji Prasowej opublikowanym w grudniu ub.r. (przedstawia on skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych przez jest w latach 2011-2014) nasza gmina na 2479 zajęła również „bardzo wysoką” bo 9 lokatę, ale niestety od końca.

3) Rankingi rankingami, ale poszukując owych setek milionów pozyskanych podobno przez Panią dla naszej gminy z UE sprawdziłam dowody bezsprzeczne. To dane, które podpisywała Pani, jako Burmistrz osobiście w ramach sprawozdań z wykonania finansów gminy za kolejne lata 2010-2014. To naprawdę lektura pouczająca i powinna rozwiać wszystkie Pani wątpliwości i nieco odświeżyć pamięć. Wynika z niej, bezdyskusyjnie, że z przywoływanych w Pani piśmie pięciu programów operacyjnych i RPO Gmina Blachownia, jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymała następujące ilości środków UE:

2010 – 68,4 tys. zł

2011 – 611 tys. zł

2012 – 225 tys. zł

2013 – 625,6 tys. zł

2014 – 438 tys. zł

Łącznie daje to kwotę niewiele większą niż 2 mln zł, zatem do wskazanej przez Panią kwoty 118 mln zł, to jednak brakuje?
Proszę zatem o konkretne wskazanie gdzie w budżecie gminy na poszczególne lata znajdują się te środki, bo analizując dochody i w konsekwencji wydatki w żadnym roku pani urzędowania nie zauważyłam znaczącego wzrostu wysokości budżetu świadczącego o tak dużym wsparciu finansowym dla Blachowni.

4) Zamiast tracić niepotrzebnie czas na wezwania, do, jak to Pani ujęła „…podjęcia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych” sugerowałabym wcześniejsze zapoznanie się z materiałami źródłowymi, które w sposób oczywisty przeczą stawianym przez Panią tezom uzasadniającym celowość tejże inicjatywy.

5) Na koniec pozwolę sobie na przeprosiny, których Pani oczekuje…. ,a jest rzeczywiście za co przepraszać. Zatem, przepraszam:

-że ośmieliłam się zinwentaryzować pozostawioną bez jakichkolwiek działań przez 1,5 roku budowę Strażnicy w Blachowni, rozpisać nowy przetarg i wybrać wykonawcę, który w tym roku dokończy tą inwestycję.

-że pozwoliłam sobie na rozmowy z kupcami z targowiska, którzy nie wiedzieć czemu uparcie odmawiali przeniesienia na nowo wybudowany obiekt i skonsultowałam z nimi dokumentację na jego rozbudowę, co po wykonaniu pozwoli wreszcie uruchomić lokalny ryneczek i uporządkować zasady handlu na terenie naszej gminy.

-że musiałam przenieść dzieci z Przedszkola Nr 2, bo przez 4 poprzednie lata nikt z osób odpowiedzialnych w Urzędzie, w tym również Pani nie znalazły czasu, by na własne oczy przekonać się w jakich warunkach przebywają dzieci i pracownicy przedszkola i jak narażane jest ich zdrowie z powodu braku nadzoru nad właściwym wykonaniem zadania modernizacji tegoż obiektu.

-że muszę w trosce o finanse gminy podjąć się trudnych rozmów i negocjacji z wykonawcą Hali Sportowej (nierozliczonej od kilku lat, konsekwencją czego gmina utraciła kilkaset tysięcy złotych dotacji ), bo biegli sądowi przyznali mu rację i Gminie grożą z tego tytułu blisko milionowe odsetki nie licząc należności głównej,

-że pozwoliłam sobie na pilną zmianę planu aglomeracji i koncepcji kanalizacji, bowiem opracowane z opóźnieniem w poprzedniej kadencji wersje tych dokumentów pozbawiają Blachownię na co najmniej 2 lata możliwości pozyskania 85% środków z funduszy europejskich na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy Blachownia.

List niniejszy z przeprosinami zamieszczam – zgodnie z Pani sugestiami – na wskazanych stronach internetowych i w lokalnych wydawnictwach.

Jednocześnie informuję, że w kampanii wyborczej rzetelnie i zgodnie z prawdą informowałam Mieszkańców o wysokości pozyskanych przez naszą gminę funduszy opierając się na materiałach źródłowych dostępnych w GUS i umieszczonych na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2007-2013.

 

Z poważaniem

Sylwia Szymańska

RADNI DALI ZIELONE ŚWIATŁO

 

Na piątkowej, nadzwyczajnej sesji zjawiło się 12 radnych. Nieobecni byli Beata Matuszewska, Sebastian Cierpiał i Paweł Pyda). Na wniosek burmistrza Blachowni, radni ponownie zajęli się projektami uchwał – zmiany w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2017 rok.

Przypomnę, że na sesji 24 października radni głosami 7 przeciw, przy 7. za, nie przyjęli uchwały. Pozytywnie za zmianami głosowali jedynie: Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Teraz z racji pozyskania kolejnych dużych środków przez Urząd Miejski w Blachowni – 512 tys zł na remont ul. Mostowej w Starej Gorzelni, radni przez podniesienie ręki dali zielone światło zmianom w budżecie, WPF i inwestycjom. Za zmianami i m.in. remontem ul. Mostowej byli: Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Dzięki tym głosom Urząd teraz może ogłosić przetarg i jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana ul. Mostowa.