DRZEWA PRZYCIĘTE BĘDZIE WIĘCEJ ŚWIATŁA


Drzewa przy ul. Sportowej przycięte. Dzięki temu do mieszkań dotrze więcej dziennego światła co w okresie jesienno-zimowym ma duże znaczenie dla dobrego samopoczucia.
W imieniu mieszkańców i swoim bardzo dziękuję Jackowi Chudemu, prezesowi OSiR i jego pracownikom za szybkie załatwienie prośby.