ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

NIECH ŚWIĘTA WIELKANOCNE NAPEŁNIĄ NAS RADOŚCIĄ I ŻYCZLIWOŚCIĄ WSZYSTKICH LUDZI. MIESZKAŃCOM I GOŚCIOM NASZEJ GMINY ŻYCZĘ RODZINNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT ORAZ MOKREGO DYNGUSA Marek Kułakowski

MULTIMEDIA ZLIKWIDOWAŁY PUNKT W BLACHOWNI

Spółka MultiMedia Polska, która jest dostawcą usług multimedialnych: telewizji kablowej i internetu, likwiduje swój punkt w Blachowni. Spore zaskoczenie i spora rzesza, szczególnie w starszym wieku, niezadowolonych osób. Bowiem taka decyzja ozancza, że wpłaty trzeba będzie dokonywać drogą elektroniczną lub pocztą, albo osobiście w Częstochowie. Poczta za przelew będzie pobierać około 2 zł. Jako, że sprawa była pilna na czwartkowej sesji Panią burmistrz prosiłem, za co mi się dostało od jednego z radnych, o interwencję w sprawie likwidacji punktu.
Druga interpelacja dotyczyła PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy skarżą się, że Punkt w Wyrazowie jest czynny tylko jeden dzień w tygodniu (czwartek od godz. 12 do 18). Zdaniem ludzi Punkt ten powinien być czynny przynajmniej dwa razy w tygodniu

GŁOS BLACHOWNI NA RADZIE POWIATU

Radni powiatowi dali zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 5 mln zł. Decyzja może cieszyć, ale nie mieszkańców Blachowni bowiem przyglądając się temu zestawieniu nasza Gmina traktowana jest po macoszemu.

Inwestycje 2017 rok
-Koniecpol – całość 5 mln 723 tys zł. Powiat dał 2 mln 319 tys zł, Gmina – 0. Reszta ponad 3 mln zł pochodzi z budżetu państwa.
-Mykanów – 5,5 mln zł. / Powiat – 1 mln 349 tys zł / Gmina – 1 mln 722 tys zł / środki zewnętrzne 2 mln 426 tys zł.
-Poczesna – 3 mln 266 tys zł / Powiat blisko 1,2 mln zł / Gmina – 687 tys zł.
-Lelów – 1 mln 181 tys zł / Powiat 473 tys zł / Gmina – 0.
-Kłomnice – 871 tys zł / Powiat 517 tys zł / Gmina – 353 tys zł.
-Blachownia – Powiat – 276 tys zł / Gmina – 100 tys zł.

Uchwalone 5 mln zł zostały już rozpisane na inwestycje gminne. Mykanów – 1 mln zł, Olsztyn – 885 tys. zł, Mstów – 650 tys. zł, Koniecpol – 650 tys. zł, Dąbrowa Zielona – 600 tys. zł, Kłomnice – 515 tys. zł oraz Lelów – 400 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na podwyżki dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, należących do powiatu. Gdzie jest Blachownia? Nie ma.
Niestety nasza Gmina nie ma „szczęścia”. Mamy za słaby głos w Radzie Powiatu. Owszem nasz radny powiatowy Janusz Przybylski na czwartkowej sesji Rady Powiatu zabrał głos, zwracając uwagę na fakt, że jeden z pracowników starostwa za publiczne pieniądze krytykuje politykę polskiego rządu.
Burmistrz Sylwia Szymańska wraz z przewodniczący Rady Miejskiej Pawłem Hreczańskim zwrócili się do Rady Powiatu i starosty, aby za ich słowami o transparentności i równym traktowaniu gmin poszły czyny, by powiat równo dzielił środki na swoje inwestycje w gminach. Bo póki co, porównując do innych samorządów, Blachownia jest wyjątkowo pomijana.
-W tym roku razem z radnymi gminy zaplanowaliśmy w budżecie 400 tys. zł na dokończenie budowy chodnika przy ul. Piastów i nie możemy się doprosić od powiatu, aby do inwestycji dorzucił 300 tys zł. Proszę też Radę i Pana starostę, szczególnie w imieniu mieszkańców Łojek, Konradowa i Gorzelni, o remont ulicy Wielkoborskiej, która jest dziurawa jak ser szwajcarski. Jeżdżą po niej pojazdy ciężarowe „zatrudnione” przy budowie autostrady – mówiła Sylwia Szymańska.

WOJEWODA NIE MA RACJI – PRZYNAJMNIEJ W GDAŃSKU

25 marca pisałem, że wojewoda śląski dokonał zmiany nazwy ul. 16 Stycznia na Janusza Korczaka. Przedstawiciel rządu podjął taką decyzję na podstawie ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego oraz na podstawie opinii IPN. Sprawa dziwna bo co 16 Stycznia ma wspólnego z totalitaryzmem?
Jakby tego było mało Blachownia prawa miejskie „nabyła” 1 stycznia 1967, uroczysta sesja odbyła się dwa tygodnie później – 14 stycznia zaś „wyzwolenie” było, nie 16, a 17 stycznia 1945 roku. Decyzja wojewody czyli zmiana nazwy ulicy nie spodoba się wielu mieszkańcom dlatego burmistrz Sylwia Szymańska odwołała się od tej decyzji. Wojewoda nie dał za wygraną i narzucił nam przemianowanie nazwy ulicy z 16 Stycznia na Janusza Korczaka. Ale i w tym przypadku burmistrz ma prawo skorzystać z odwołania od tej decyzji. Teraz okazuje się, że słusznie bo dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, powołując się na ustawę dekomunizacyjną i opinię IPN, uchylił decyzję stwierdzając, że pomorski wojewoda nie miał prawa zmieniać nazw ulic w Gdańsku, bo jest to kompetencja samorządu. Oznacza to, że muszą wrócić „stare” nazwy ulic i to samorząd może zmienić ich nazwę. W Gdańsku chodziło m.in. o ulice: Dąbrowszczaków, Mariana Buczka, Stanisława Sołdka, Wincentego Pstrowskiego, Leona Kruczkowskiego, a w Blachowni o ul. 16 Stycznia.
Oczywiście należy zaznaczyć,że w tym sporze nie chodzi o nazwy ulic tylko o fakt, że decyzje o decentralizacji nie wolno zmieniać ustawami.
Zatem Sylwia Szymańska, która jest burmistrzem wszystkich mieszkańców Gminy, podobnie jak radni, dalej walczą o pozostawienie nazwy ulicy 16 Stycznia.
I jeszcze jedno, ani radni Blachowni, ani burmistrz wbrew mieszkańcom nie zmienili nazwy ulicy. Podobnie jak nieprawdą jest jakoby Sylwia Szymańska przejęła zarządzanie Radą, a teraz sama podejmuje decyzje za mieszkańców czy Radę. Dowodem są sesje gdzie radni, a nie burmistrz, demokratycznie podejmują uchwały. I dzisiaj widać, że odwołanie się od decyzji wojewody śląskiego było słuszną decyzją. Widać osiągnęła swój cel, a o to chodziło mieszkańcom.

SESJA Z JAJECZKAMI

To była szybka sesja. Radni uchwalili okręgi wyborcze, obwody do głosowania oraz przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Blachownia na 2018 rok. Na zakończenie burmistrz Blachowni złożyła radnym życzenia świąteczne, obdarowując ich czekoladowymi jajeczkami. Wszyscy życzyli sobie zdrowych i spokojnych świąt.

ANATOMIA KŁAMSTWA Nr 11 – TO WOJEWODA ZMIENIŁ NAZWĘ ULICY

Zagadnął mnie dzisiaj jeden z mieszkańców z ul. 16 Stycznia. „Słyszał pan, że burmistrz Szymańska likwidowała nam nazwę naszej ulicy 16 Stycznia i wymyśliła jakiegoś Korka? Jakby tego było mało zlikwidowała też Prażynkę, a ludzie teraz nie mają gdzie pracować”
Cóż miałem odpowiedzieć na te brednie, które wiadomo przez kogo są rozpowszechniane, szczególnie ostatnio. Odpowiedziałem więc starym dowcipem.
A słyszał pan co podawało Radio Erewań. (Radio Erewań to nazwa fikcyjnego źródła nierzetelnych informacji, parodiująca metody propagandy komunistycznej na terenie dawnej PRL i ZSRR)
Czy to prawda, że w Moskwie na Pl. Czerwonym rozdają samochody? Tak, to prawda, tylko że nie w Moskwie, lecz w Leningradzie, i nie na placu Czerwonym, a na Placu Rewolucji, i nie samochody, a rowery, i nie rozdają, a kradną”.

Tak samo jest z zarzutem, że burmistrz Szymańska zlikwidowała nazwę ulicy 16 Stycznia. Nie dość, że nie likwidowała to jeszcze próbowała bronić jej nazwy. (pisałem o tym wcześniej) Niestety wojewoda śląski uznał, że nazwa 16 Stycznia może się tylko kojarzyć z systemem totalitarnym więc należy ją zmienić. I wojewoda rozporządzeniem to uczynił podając nową nazwę ulicy Korczaka, a nie Korka. Co do Prażynki – sklep ten nie należał do Gminy, tylko do GS. I to w gestii tej firmy jest sprawa ewentualnej likwidacji placówki handlowej. Sklep na czas remontu miał być wyprowadzony do Cisia. Jednak chyba do tego nie doszło. Jaki jest dalszy los tej placówki handlowej – to pytanie można kierować do zarządu GS.
Nie da się ukryć gdy w Blachowni zaczynamy prowadzić poważne inwestycje trzeba będzie się liczyć z kolejnymi fałszywymi przekazami w internecie i na papierze, które będą miały jeden cel – zdyskredytowanie burmistrz Szymańskiej i radnych, którzy wspólne wspierają działania na rzecz poprawy życia Mieszkańców Gminy Blachownia. Wszak zbliżają się wybory samorządowe.

16 STYCZNIA NA JANUSZA KORCZAKA

Wojewoda śląski rozporządzeniem dokonał zmiany ul. 16 Stycznia na ul. Janusza Korczaka w Blachowni. Zarządzenie podjął na podstawie ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Sprawa kuriozalna bowiem co nazwa 16 Stycznia czyli podobno data nadania praw miejskich Blachowni (1967) ma wspólnego z komunizmem i totalitaryzmem? Pisze podobno bo tak w zasadzie nie wiadomo skąd wzięła się ta data 16 stycznia.
Korespondencja burmistrz Blachowni z wojewodą datuje się jeszcze w październiku zeszłego roku. Wtedy burmistrz Sylwia Szymańska argumentowała w piśmie, że nazwa ulicy była podjęta w związku z nadaniem praw miejskich miastu Blachownia. -Nazwa 16 Stycznia nie symbolizuje komunizmu ani innego ustroju totalitarnego. Uważam, że zmiana nazwy ulicy jest zbędna i spowoduje niedogodności dla mieszkańców ulicy i dodatkowe koszty dla Gminy, a także dla osób, które przy tej ulicy mają zarejestrowane firmy – pisała do wojewody burmistrz.
Niestety wojewoda nie uwierzył w te zapewnienia. Widać wszelkie daty kojarzone z wyzwoleniem spod okupacji hitlerowskiej, lub jak kto woli, nową okupacją Związku Radzieckiego, stały się solą w oku dla Instytutu Pamięci Narodowej. I nawet data nadania praw miejskich w 1967 roku podlega ustawie o dekomunizacji. Gdyby nazwa ulicy brzmiała „16 stycznia 1945 roku” to rzeczywiście można byłoby się zgodzić z decyzją wojewody i zapewne sami mieszkańcy mogliby wnioskować o zmianę nazwy ulicy. Ale co ważne i ciekawe (ta wiedza mogłaby przydać się służbom Pana wojewody) według światków Blachownia nie była „wyzwolona” 16, a 17 stycznia 1945 roku. Tym bardziej niezrozumiała decyzja śląskich władz. I co jeszcze ciekawsze w wielu miastach samorządy nie godzą się z taką decyzją. Taki był, ale już nie jest problem m.in., w Konecku i Końskich w woj. świętokrzyskim. Tamtejszy wojewoda inaczej odczytał historię i pozostawił nazwy ulic 16 Stycznia.
Teraz wojewoda śląski proponuje, na szczęście, nie kontrowersyjna nazwę ulicy bo Janusza Korczaka (właściwe Henryk Goldszmit) polsko-żydowskiego lekarza, wspaniałego pedagoga, pisarza i niezwykle mądrego działacza społecznego, który został wywieziony do obozu zagłady w Treblince podczas tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta.
Teraz Burmistrz Blachowni zastanawia się czy nie złożyć odwołania, bowiem IPN w Katowicach, zachował się niczym sędzia Michael Oliver z Anglii, który nie zauważył w meczu z Nigerią, że Polska zdobyła gola, kompletnie źle odczytując ideę nazwy ulicy w Blachowni. A co by powiedział IPN gdyby radni w czasie możliwości odwołania się od decyzji zmienili nazwę ulicy na „16 Stycznia 1967 roku”?

7,5 METROWA PALMA

Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Niedzielę Palmową. Dzień ten ma upamiętniać uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tym samym rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wierni w tym dniu przychodzą do świątyni z palmami. Nie inaczej było w Blachowni w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. W specjalnym konkursie jury wybrało najpiękniejszą i najwyższą palmę. O ile był kłopot z wybraniem tej najładniejszej, bo wszystkie palemki były piękne, o tyle problemów nie było z wybraniem tej najwyższej. Bezapelacyjnie wygrała palma Państwa Sobotków. Po zmierzeniu okazało się, że ma 750 centymetrów.

WYRÓŻNIENIE DLA BURMISTRZ SZYMAŃSKIEJ

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na wniosek środowisk sportowych przyznała Sylwii Szymańskiej, burmistrz Blachowni, ogólnopolskie wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację, oparte o zasady fair play.
Dlaczego jest to ważne wyróżnienie także dla Gminy można przeczytać na http://www.blachownia.pl/news/ogolnopolskie_wyroznienie_dla_ burmistrz_sylwii_szymanskiej_prestiz_dla_blachowni/

NOWA GAZETKA

Mamy dla Mieszkańców nowy Biuletyn Informacyjny „Naturalnie Blachownia”. Miesięcznik można pobrać na stronie urzędu http://www.blachownia.pl/news/biuletyn_ informacyjny_naturalnie_ blachownia/

BURMISTRZ INFORMUJE

Realizacja przewozów pasażerskich w Blachowni w ramach komunikacji publicznej przez wybranego nowego przewoźnika, może się rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu przez niego niezbędnych zgód i pozwoleń formalnych. Do czasu załatwienia stosownych formalności obsługę w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Blachownia do odwołania prowadzić będzie PKS Częstochowa. O terminie wprowadzenia zmiany przewoźnika Mieszkańcy będą poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

ŚPIMY KRÓCEJ

W najbliższy weekend w nocy z 24 na 25 marca przechodzimy na czas letni. Zegary przestawiamy do przodu z godz. 2 na 3. Zatem tej nocy będziemy spać krócej. Dobra informacja to taka, że zyskujemy godzinę światła słonecznego wieczorem. Za to rano słońce będzie wschodzić później i trudniej będzie wstać z łóżka.

BURMISTRZ W SPRAWIE AKCJI ZIMA

W związku z wieloma telefonami jakie otrzymałem od mieszkańców w sprawie zimy m.in. z ulic Starowieskiej, Malickiej, Cisiańskiej, Kubowicza, Kopernika i Cmentarnej informuję, że dzisiaj o godz. 16 burmistrz Blachowni wydała dyspozycje w sprawie odśnieżania wszystkich dróg gminnych. Obecnie drogi odśnieża 6 pojazdów

W ramach zimowego utrzymania dróg leżących w granicach administracyjnych naszej Gminy Urząd informuje, że odśnieżanie odbywa się w następującej kolejności:

1. Drogi pierwszej kolejności odśnieżania – prace odśnieżające winny być wykonane nie później niż w ciągu 2 godzin od pojawienia się opadów śniegu a jezdnia zostanie odśnieżona na całej szerokości i długości z wykonaniem posypki piaskowo- solnej. Może natomiast na drogach tych zalegać błoto pośniegowe przez 8 godzin od ustania opadów. Są to gminne drogi asfaltowe, z których korzysta komunikacja miejska; 
2. Drogi drugiej kolejności utrzymania odśnieżane będą systemem interwencyjnym po wskazaniu przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego o konieczności podjęcia akcji odśnieżającej. Są to pozostałe gminne drogi asfaltowe; 
3. Drogi trzeciej kolejności odśnieżania to drogi szutrowe na terenie naszej Gminy, na których akcja odśnieżania prowadzona będzie w trybie interwencyjnym, po wystąpieniu utrudnień w ruchu.
Warto też przypomnieć o obowiązku odśnieżania chodników.
W sprawie Akcji Zima można w dni powszednie można dzwonić do Urzędu pod nr 34 320-42-99, a weekendy – 667 177 123.

ZNOWU IDĄ MROZY

Idą mrozy. W sobotę nad ranem ma być -8 stopni C. Potem temperatura spadnie do -13 i utrzyma się do środy. Słupek rtęci podniesie się dopiero w piątek. Dlatego warto w tych mroźnych dniach zwrócić szczególną uwagę na osoby: starsze, samotne i bezdomne. Bowiem takie temperatury mogą być groźne dla życia tych osób. Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać pod nr 112.