SPRAWA PRZEDSZKOLA NA KOMISJI BUDŻETU

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Blachowni prócz zaopiniowania stawek podatku m.in. od nieruchomości czy środków transportu oraz omawianiu projektu budżetu na 2016 rok sporą część spotkania zajął temat przedszkola. Bowiem Pani burmistrz na modernizację tego obiektu zarezerwowała kwotę 407.429 zł.

W tej sprawie Pani Sylwia Szymańska wyjaśniała

Na niedawnym spotkaniu u mnie w gabinecie z przewodniczącą Rady Miejskiej, zastępcami oraz szefami komisji, specjaliści budowlańcy przedstawili ekspertyzę budowlaną przedszkola przy ul. Żeromskiego. W dużej mierze wykazała ona to co wcześniej czyli w pierwszym raporcie przedstawił pan inż. Bańka. Czterech ekspertów, każdy z innej dziedziny: elektryki, projektu, architektury i biegły sądowy z zakresu budownictwa jednomyślnie stwierdzili, że remont przedszkola przy Żeromskiego przeprowadzony w 2009 roku był wykonany wadliwie. Eksperci wykazali wiele błędów. Ściany przedszkola są całkowicie mokre. Gołym okiem było widać nieprawidłowości. Taras na zewnątrz był wybudowany o 10 cm wyżej od sal wewnątrz budynku. Przy opadach deszczu woda, chcąc nie chcąc, musiała wlewać się do środka, powodując wilgoć w budynku. Na dachu pozostawiono niewycięte resztki barierki. Dziury przy nich nie były obrobione blachą więc woda wpływała pod papę i dalej pod dach. Styropian nie był nawet przymocowany kołkami tylko przyklejony do ścian dlatego to wszystko odchodziło. Jeżeli w projekcie jest wskazanie wymiany blachy i rynien , a ekspertyza wykazała, że położono starą blacharkę i rynny to chyba coś jest nie tak. Rynny przy murze nie miały odpływu więc woda wsiąkała w ziemie przy murze. A ta potem dostawała się do środka, w tym przypadku piwnicy przedszkola. Co ciekawe inspektorem nadzoru budowlanego, nadzorującym remont 2009 roku, była ta sama osoba, która pilnowała budowy hali sportowej. A jak wiecie państwo już musieliśmy remontować dach obiektu. Sprawa została przekazana do prokuratury.

Finał jest taki, że Państwo musicie zdecydować czy remontować to przedszkole.

Moja propozycja jest taka.Modernizować i rozbudować przedszkole, tym bardziej, że kuchnia nie spełnia żadnych norm. Trzeba zerwać tynki, ocieplenie i osuszyć mury. Wymienić całkowicie dach. W projekcie budżetu zarezerwowałam 407.429 zł. Rozmawiam z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach i chce złożyć wniosek na rozbudowę przedszkola. Warunek jest taki. Musimy wykazać, że liczba dzieci uczęszczająca do tego przedszkola będzie wzrastała. A proponowana przeze mnie kwota do projektu budżetu mogłaby być zabezpieczeniem wkładu własnego Gminy. Jeśli państwo radni podejmiecie taką decyzję to szybko przygotujemy projekt przebudowy obiektu, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń: p-poż, budowy dodatkowej klatki schodowej, przebudowy kuchni oraz dobudowy jednego pomieszczenia dla dzieci. Z remontem musimy zdążyć do września. Eksperci budowlani mówili mi, że jest to możliwe.

W kwestii przedszkola w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie w szerszym gronie z udziałem rodziców dzieci z tego przedszkola i z budowlańcami, którzy przeprowadzali ekspertyzę przedszkola.

SAMI TRZEŹWI

policja89 osób otrzymało od Pani burmistrz Blachowni kamizelki odblaskowe. Była to niejako nagroda dla tych, którzy w czwartek nie jeździli pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwym. Kierowców sprawdzali funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego KMP w Częstochowie.

Kolejna akcja prewencyjna, współorganizowana przez Panią Barbarę Gradowicz, szefową Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blachowni udowodniła, że kierowcy mają coraz większa świadomość, że nie należy siadać za kółkiem po spożyciu alkoholu. Wśród, oczywiście, trzeźwych kierowców na kamizelkę zasłużyło też dwóch radnych.

Warto dodać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Wybór nowego szefa Komisji Rewizyjnej, ustalenie stawek podatkowych oraz ustalenie zakresu odbierania odpadów komunalnych – to chyba  najważniejsze punkty poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

sesja1

sesja2

NICI Z REFERENDUM

sylabialaGarstka osób, mieniąca się Grupą Inicjatywną Obywatelską nie zdołała przekonać mieszkańców Blachowni „do swojej prawdy” i nie zdołała zebrać wymagalną liczbę podpisów potrzebną do ogłoszenia referendum. Zabrakło 1/5 głosów czyli poparcia 218 osób.                                 

 

W tej sprawie specjalne oświadczenie wydała Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

Szanowni Państwo!

Rok temu dzięki Państwa głosom, w demokratycznych wyborach samorządowych wybrana zostałam na funkcję Burmistrza Blachowni. Deklarując rzetelną pracę i służbę dla Państwa… 

Całe stanowisko można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego

http://blachownia.pl/news/oswiadczenie_ burmistrza_blachowni_ w_sprawie_ akcji_referendalnej/

Ze swojej strony także chcę podziękować Mieszkańcom naszej Gminy, że nie uwierzyli w oskarżenia GIO pod adresem Pani burmistrz. Myślę, że Mieszkańcy niedługo dowiedzą się dlaczego pewnej grupie tak bardzo zależało na doprowadzeniu do nowych wyborów w Blachowni.

ZIMOWE DOŻYWIANIE ZAPEWNI UBOGIM PRZETRWANIE

progresSzanowni Państwo

Od niedawna działająca w Blachowni Fundacja PROGRESS wspólnie z Panią Sylwią Szymańską burmistrzem Blachowni od grudnia br. organizuje akcję zimowego dożywiania dla najuboższych mieszkańców i rodzin z dziećmi z terenu naszego Miasta i Gminy.

Realizacja projektu polegać będzie na codziennym serwowaniu ludziom potrzebującym jednego ciepłego posiłku z wkładką mięsną przez cały okres zimowy.

Mimo że wyżej wymieniona akcja pomocowa jest współfinansowana z budżetu Gminy Blachownia pomoc ludzi dobrej woli jest niezbędna. Dlatego Fundacja PROGRESS w ramach wymienionego projektu organizuje 27 i 28 listopada czyli w najbliższy piątek i sobotę zbiórkę żywności przeprowadzaną w sklepach spożywczych na terenie Gminy Blachownia.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do współpracy z nami i pomocy najuboższym, aby nikt w trudnym okresie zimowego chłodu nie był głodny!

Liczymy na Państwa wrażliwość, otwartość i pomoc. Niech w naszych myślach, sercach i działaniach przyświeca hasło „Zimowe dożywianie zapewni ubogim przetrwanie”

Z wyrazami szacunku                                                      Zarząd Fundacji PROGRESS z Blachowni

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BLACHOWNI

oswiadczenie

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na stronie www.gminablachownia.pl oświadczam, że nigdy nie byłam karana prawomocnym wyrokiem sądu za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jako burmistrzowi i Mieszkańcowi Blachowni jest mi przykro, że autor artykułu, udając zaangażowanie społeczne, a w rzeczywistości realizujący swoją „prywatną wojnę”, posuwa się do takich działań, aby zdyskredytować lokalny samorząd, Gminę, a przede wszystkim swoich sąsiadów – mieszańców Gminy Blachownia.

Jednocześnie informuję, że w trosce o dobre imię Gminy oraz Urzędu Burmistrza, kolejne tego rodzaju wpisy będą kierowane do odpowiednich organów śledczych w celu zbadania, czy nie mają znamion przestępstwa.

Sylwia Szymańska  Burmistrz Blachowni

PS. Osobiście współczuję Pani burmistrz jak Ona i jej rodzina jest bezpardonowo atakowana i szkalowana w imię, prawdopodobnie chęci, przejęcia władzy w Gminie.

CO SIĘ ODWLECZE TO NIE UCIECZE

W czwartek w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbyła się pierwsza sprawa przeciwko Panu Pawłowi Gąsiorskiemu, byłemu sołtysowi Cisia. Oskarżenie z powództwa cywilnego złożyła Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Oczywiście Pan Gąsiorski sprawę tę przedstawił jako wielki sukces. Stwierdzając „Sylwia Szymańska nie zjawiła się na rozprawie (jak również żaden z jej pełnomocników) oraz zapomniała przedstawić przed Sądem jakiekolwiek dowody w sprawie przeciwko mnie, Sędzia Sądu Rejonowego skorzystał z art. 491 § 1 kpk i sprawę umorzył. Do dziś nie wiem, o co miałbym być oskarżony”.

Jaka jest prawda? Ano taka, że wobec tego, że policja jako akt oskarżenia wysłała zeznania Pani Burmistrz Sylwii Szymańskiej, które były niezwykle lakoniczne i ogólne zaszła konieczność odstąpienia od tak wadliwie sformułowanego aktu oskarżenia i wniesienia dzisiaj nowego aktu oskarżenia, sformułowanego w sposób prawidłowy i precyzyjny wraz z odpowiednimi dowodami – wydrukami ze strony internetowej.

A gdyby pan Gąsiorski nie wiedział za co został podany do sądu to przypominam

UZASADNIENIE

Sylwia Szymańska pełni urząd Burmistrza Blachowni. Paweł Gąsiorski jest redaktorem tytułu prasowego GminaBlachownia.pl zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie pod nr 798. Informację tę Paweł Gąsiorski podaje na stronie internetowej www.GminaBlachownia.pl, w zakładce „Redakcja”. Na stronie internetowej o adresie www.GminaBlachownia.pl oskarżony prowadzi blog, na której umieszcza szereg nieprawdziwych, znieważających i poniżających Sylwię Szymańską informacji. Za poniżające należy uznać informacje , że burmistrz wyłudziła zasiłek socjalny, popełniła przestępstwa, nie potrafi zarządzać gminą, naraża zdrowie i życie dzieci. Autor dyskredytuje jej kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W dniach 30 czerwca 2015r. oraz 12 lipca 2015r. na blogu www.GminaBlachownia.pl opublikowano informacje, że Sylwia Szymańska wyłudziła świadczenia z MOPS w Blachowni oraz zataiła prawdę w oświadczeniu majątkowym. W materiale sugerowano, że w ten sposób Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw (z art. 286 par. 1 k.k. oraz 233 par. 1 k.k.) i zostaną przedstawione jej zarzuty. Materiał wywołał negatywną reakcję społeczną i wiele krzywdzących Sylwię Szymańską komentarzy. Działania Pawła Gąsiorskiego są bezprawne, albowiem dochodzenie w sprawie złożenia przez Sylwię Szymańską fałszywego oświadczenia majątkowego zostało umorzone. Nie znaleziono bowiem znamion przestępstwa. Podawanie nieprawdziwych informacji o dokonaniu oszustwa, polegającego na wyłudzeniu środków z MOPS w Blachowni oraz zatajeniu informacji w oświadczeniu majątkowym ma na celu przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako oszustki i poddawanie w wątpliwość nieposzlakowanej opinii Burmistrz. Oskarżony używa sformułowań, „że jest więcej niż prawdopodobne”, że „zostaną podstawione prokuratorskie zarzuty”, co w oczywisty sposób sugeruje, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw. Wskazania wymaga, iż ewentualne nieujawnienie pobranego zasiłku z MOPS w oświadczeniu majątkowym nie jest równoznaczne z popełnieniem występku z art. 233k.k. Tytuł materiału z dnia 30.06.2015r. brzmi „Czy Burmistrz Blachowni popełniła przestępstwo?”. Pomimo tytułu sformułowanego w formie pytania, w tekście padają już bardziej kategoryczne stwierdzenia jak np.: „Mamy już potwierdzone, zatajone informacje, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego”. Taki sposób przedstawienia danych, sugeruje, że Sylwia Szymańska zataiła pewne informacje. O zatajeniu można mówić kiedy ktoś ma obowiązek udostępnić pewne dane i tego nie czyni. Sposób podania informacji wskazuje zatem, że S. Szymańska nie dopełniła obowiązku ujawnienia danych w oświadczeniu majątkowym. Dalej oskarżony podaje, że za zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, powołując się na przepis art. 233 par. l k.k. Pomimo zatem sformułowania tytułu publikacji w formie pytania, Paweł Gąsiorski w wyraźny sposób wskazywał, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstwa. Takie wypowiedzi przedstawiają Sylwię Szymańską jako przestępcę. Na stronie www.GminaBlachownia.pl zamieszczono artykuł pt. „Ile zarabia Burmistrz Blachowni? „, w którym podano nieprawdziwe informacje, że miesięcznie pobiera kwotę 1600 zł ze związku Komunalnego Gmin. Nieprawdą jest, by Sylwia Szymańska pobierała jakiekolwiek 4.- świadczenia z ze Związku Komunalnego Gmin. Wypowiedź oskarżonego wprowadza opinię publiczna w błąd i naraża Sylwię Szymańską na utratę zaufania lokalnej społeczności. Nieprawdziwe informacje są podawane w kontekście składania przez Sylwię Szymańska nieprawdziwych przedwyborczych obietnic o obniżeniu wynagrodzenia burmistrza. W dniu 20 września 2015r. na stronie www.gminablachownia.pl opublikowano artykuł pod tytułem „Manipulacja ze strony Urzędu Miejskiego w Blachowni”. W treści artykułu wskazano, że Sylwia Szymańska chwali się w taki sposób, jakby to ona wywalczyła pieniądze na przebudowę dróg biegnących przez Blachownię. W konsekwencji Paweł Gąsiorski stwierdza, że doszło do manipulacji, albowiem Gmina Blachownia „nie kiwnęła nawet palcem, aby otrzymać te pieniądze”. Tytuł jak i treść artykułu. zawierają nieprawdziwe dane. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni (www.blachownia.pl) zamieszczono materiał pod tytułem „Deszcz unijnych pieniędzy na drogi w Blachowni”. Ujęto w nim informacje o spotkaniu poświęconemu przebudowie dróg, które odbyło się w dniu 16 września 2015r. W artykule nie podano danych, które mogłyby sugerować, że to wyłączną zasługą Sylwii Szymańskiej było pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W konsekwencji stwierdzić należy, że Paweł Gąsiorski w publikacji umieszczonej na blogu www.GminaBlachownia.pl podał nieprawdziwe informacje jakoby Sylwia Szymańska rzekomo chwaliła się wywalczeniem pieniędzy na przebudowę dróg. Nierzetelne informacje podawane przez oskarżonego są ukierunkowane na przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako osoby, która przypisuje wyłącznie sobie sukcesy innych, co ma ewidentnie negatywny wydźwięk i zmierza do zdyskredytowania Jej osoby w oczach mieszkańców Gminy Blachownia. Paweł Gąsiorski celem zdyskredytowania Sylwii Szymańskiej w oczach mieszkańców Gminy wykorzystuje sytuację małoletnich dzieci, gra na wartościach, które są bliskie całej społeczności tj. dobru i zdrowiu najmłodszych. Publikacja na blogu oskarżonego ma więc wyjątkowo szkalujący i poniżający Sylwię Szymańską wydźwięk.

BURMISTRZ BLACHOWNI ZAPRASZA

plakatMikołaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślizgawka gmina przy USC w Blachowni rusza już 4 grudnia. Dwa dni później w św. Mikołaja wielkie otwarcie i moc atrakcji. Warto się zjawić nawet bez własnych łyżew, bowiem na miejscu będzie działać wypożyczalnia.

 

 

 

… ZA WSZELKĄ CENĘ

Dobiega końca zbieranie podpisów pod referendum w celu odwołania burmistrza Blachowni z zajmowanego stanowiska. Zapewne, by jeszcze bardziej „podgrzać” mieszkańców Gminy i przekonać ich do składania podpisów w tym względzie, tym razem były sołtys Cisia na swojej stronie pisze kolejne oszczerstwa? pod adresem Pani burmistrz.

Pan ten pisze (chyba kpiąc), że jest „bardzo zbulwersowany plotkami, które słychać w Blachowni i które uderzają w mojego najukochańszego Burmistrza. Dotyczą one Sylwii Szymańskiej i rzekomo jej prawomocnego wyroku sądowego. Chodzi o sprawę sprzed kilku lat, w której to podobno brała udział Sylwia Szymańska”.

Oczywiście nie było żadnego wyroku, ale ziarno zła rzucone może wyhoduje jakiś chwaścik? Pan z Cisia bardzo sprytnie pisze tekst – bo ze znakiem „?”, aby nie spotkać się z zarzutem kłamstwa czy pomówienia. Przypomnę, że jakiś czas temu wcześniejsze doniesienie na rzekome fałszywe oświadczenie złożone przez Panią burmistrz Blachowni, prokurator umorzył nie znajdując znamion czynu zabronionego. Ale o tym Pan ten już nie napisał na swojej stronie.

A gwoli przypomnienia 19 listopada będzie pierwsza rozprawa przeciwko temu panu z powództwa cywilnego, które złożyła Pani Sylwia Szymańska. Pan ten na swojej stronie nie krył zdziwienia, że został pozwany kompletnie nie wiedząc za co. Mam nadzieję, że sąd go uświadomi.

RADNY REZYGNUJE

COJak dowiedziałem się nieoficjalnie Pan Cezary Osiński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni złożył rezygnację z zajmowanej funkcji.

Niedługo ruszy Ryneczek

Kończy się powoli budowa II etapu targowiska przy ul. ks. Kubowicza. Jeszcze tylko trzeba postawić pawilony handlowe z konstrukcji stalowej wraz z pełnym ich wykończeniem, dobudowanie nowych miejsc parkingowych i od nowego roku w końcu ruszy nowy Ryneczek. Termin realizacji tego zadania to 24 grudzień 2015r.

rynek

ZA POTRZEBĄ NIE TYLKO EDUKACJI

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni ma wielką potrzebę odnowy dlatego bierze udział w akcji „Wzorowa łazienka 2015”.

O co chodzi?  Każda ze szkół w Polsce może dołączyć do programu Wzorowa Łazienka.

Jak należ…. jak trzeba głosować na naszą szkołę? Wystarczy wejść na stronę www.wzorowalazienka.pl  – zakładka głosuj. Potem znaleźć galerię SP Nr 1 w Blachowni (obecnie jesteśmy teraz na 137 miejscu w głosowaniu) podać swój adres e-mail – zagłosować – otworzyć swoją skrzynkę pocztową i potwierdzić swój głos. Oddawać swój głos można codziennie. Sprawa jest mówiąc delikatnie pilna bowiem głosowanie trwa tylko do 30 listopada br.

Czy warto, aż tak się spinać? Oczywiście bowiem do wygrania jest remont łazienek szkolnych o wartości 30.000 zł. Remont zostanie przeprowadzony w szkole, która zbierze największą liczbę głosów. A pierwszych 100 szkół na liście otrzyma darmowy zapas domestosa. Liczba nagród zostanie ogłoszona 6 grudnia 2015 wraz z wynikami Programu.

Pan Andrzej Guła dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 dziękuję za dotychczasowe oddane głosy i proszę kolejne.

BURMISTRZ CZEKA

UMJak w każdą środę burmistrz Blachowni czeka na interesantów. Nie trzeba się specjalnie zapisywać na kilka miesięcy wcześniej. Wystarczy przyjść jutro i wejść z tzw. Marszu. Czasami tylko trzeba chwile poczekać bowiem więcej osób może chcieć wejść do Pani Sylwii Szymańskiej. Burmistrz przyjmuje do późnych godzin wieczornych, do ostatniego zainteresowanego spotkaniem Mieszkańca.