ZALAS WYGRAŁ Z CHUDYM

Jak się dowiedziałem nieoficjalnie Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił roszczenie, które wytoczył przeciwko Panu  Andrzejowi Zalasowi, poprzedniemu prezesowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni, obecny prezes OSiR Pan Jacek Chudy. Sprawa dotyczyła podjętych wadliwych uchwał
Walnego Zgromadzenia Wspólników, które wtedy reprezentowała Pani Anetta Ujma, poprzednia burmistrz Blachowni. Obecna burmistrz Pani Sylwia
Szymańska stała na stanowisku, że spór sądowy jest bezzasadny i namawiała Pana Jacka Chudego, aby wycofał pozew. Pan prezes jednak uznał, że to on ma rację i wygra sprawę. Sąd miał odmienne zdanie 
i teraz Pan Jacek Chudy powinien zwrócić koszty procesu 2400 zł plus koszty Pani mecenas, która go reprezentowała. Dodajmy, że nie jest to pierwsza sprawa, którą ze spółką wygrał Pan Andrzej Zalas.
Teraz jestem ciekawy czy Pan prezes zapłaci ze swojej kieszeni czy sięgnie do kasy OSiR-u.

I STAŁA SIĘ JASNOŚĆ

przedszkolePo dwudniowych ciemnościach wokół przedszkola przy ul. Żeromskiego dzisiaj stała się jasność. Dziękuję energetykom za szybkie usunięcie awarii.

EGIPSKIE CIEMNOŚCI

nocOd dwóch dni na placu obok przedszkola przy ul. Żeromskiego zapadły egipskie ciemności. Niemal w jednym tygodniu po kolei pogasły wszystkie lampy. Powiadomiony został zakład energetyczny. Jestem ciekawy kto będzie szybszy złodzieje, którzy nie w celach edukacyjnych lubią „zaglądać” do przedszkola czy ekipa naprawcza z energetyki?

BRAWO POLICJA

zlodziDzisiejszej nocy policja w Blachowni ujęła złodzieja przewodów elektrycznych z przedszkola przy ul. Żeromskiego. Został złapany na gorącym uczynku.

DLA KOGO KARUZELA

Jakiś czas temu pisałem, że ZMK w Blachowni bardzo długo naprawiaurządzenia zabawowe. karu1

Na szczęście przed jesienią jednostka podległa Urzędowi Miejskiemu uporała się z naprawą zjeżdżalni, huśtawką czy innymi bujankami. Niestety karuzela w pobliżu Pl. Konstytucji nie doczekała naprawy. Podobno ze względu na brak środków finansowych.

kar2Tak sobie myślę być może urządzenia mogłyby dzieciom dłużej służyć gdyby ich niektórzy dziadkowie czy rodzice nie wracali do czasów dzieciństwa. A przypomnę, że z urządzeń mogą korzystać dzieci do 12 roku życia.

 

 

 

 

Pani Anna napisała:

Szkoda, że ZMK zapomniał o placu zabaw na działkach przy ul. Jodłowej,zjeżdżalnie zabrali wiosną- do tej pory jej nie ma. Plac jest ogólne zaniedbany, a na dzieci z działek, ul. Kościuszki i ok. ul. Różanej czekają cztery huśtawki, dwa bujaczki i piaskownica, po prost ręce opadają, to jest wstyd dla gminy.

SESJA ZA SESJĄ

Dzisiaj na nadzwyczajnej sesji przyjęliśmy trzy bardzo ważne uchwały. Pierwsza – w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gmina Blachownia do 2020 roku z perspektywą do 2023 roku. Druga to – lokalny program rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025, a trzecia uchwała to plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy do 2020 roku. Za każdym razem głosowało 12 obecnych radnych.

A za tydzień 3 października kolejna, tym razem, zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Blachowni.

ses

Ostatnim merytorycznym punktem sesji ma być informacja szefa Komisariatu Policji w Blachowni o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy.

ZŁODZIEJE W PRZEDSZKOLU

p1Jak dowiedziałem się nieoficjalnie z piątku na sobotę nieznani sprawcy z remontowanego przedszkola skradli przewody elektryczne, w tym także od monitoringu. Złodzieje, którzy na teren placówki weszli prawdopodobnie od strony bloku Żeromskiego 2a, poprzecinali przewody wielu miejscach.

 

p2Nie da się ukryć, że kradzież, a może złośliwa dewastacja, przypomina tą sprzed dwóch miesięcy. Wtedy na ryneczku przy ul. ks. Kubowicza też ktoś pociął kable jakby mu bardziej zależało na samej dewastacji niż zarobkowej kradzieży. Wtedy otwarcie ryneczku opóźniło się o kilka tygodni.

p3

22 czerwca pisałem na blogu o kradzieży na Ryneczku przy ul. ks. Kubowicza i wtedy zastanawiałem się czy złodzieje nie pojawią się w strażnicy OSP bowiem tam też ma być otwarcie. Ale jak się okazuje złodzieje wcześniej wybrali teren przedszkola. I znowu mam nadzieję, że policja stanie na wysokości zadania i ustali kto dokonał tej kradzieży.

KS. TOMASZ WRONA NOWYM PROBOSZCZEM

1Tobie księże proboszczu życzę siły i wytrwałości, bo Św. Michał za Ciebie wszystkiego nie zrobi. W odpust parafii pw. Św. Michała Archanioła ks. Tomasz Wrona oficjalne objął obowiązki proboszcza w farze Blachowni.

W imieniu wiernych nowego proboszcza witali przedstawiciele Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej Panie Katarzyna Małasiewicz i Alicja Kitlińska -Powierzamy Twojej pasterskiej opiece naszą parafię. Pragniemy wzrastać w wierze i dożyć do zbawienia. Ten symboliczny bochen chleba wręczamy Ci jako gospodarzowi naszej wspólnoty. Przyjmij go jako wyraz naszego trwania w modlitwie i łączności z Panem Bogiem. Życzymy Ci zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Podczas mszy Świętej połączonej z instalacją ks. proboszcza, ks. Piotr Hernoga, ludzieproboszcz z parafii Św. Marii Magdaleny w Radomsku, w kazaniu przypominał modlitwę do Św. Michała Archanioła. -Dzisiaj prosimy Pana Boga, by ten Święty naprawdę Was walce wspomagał. Bo ciągle w życiu walczymy o to co jest Boże, żeby był On ostateczną instancją każdego człowieka wierzącego. Życzę ci drogi księże proboszczu, abyś w tej walce w Blachowni był przewodnikiem. Bp Ty będziesz na pierwszej linii frontu razem ze swoimi współpracownikami i to Ty będziesz ustalał taktykę Bożą. Was kochani proszę, przyjmijcie nowego pasterza z otwartym sercem. Szanujcie Go i módlcie się za Niego. Bo nikt z nas bez modlitwy nie ruszy. Zatem księże proboszczu życzę siły i wytrwałości bo św. Michał za Ciebie wszystkiego nie zrobi – zakończył.

3Po homilii dziekan ks. Andrzej Marszałek od nowego proboszcza odebrał wyznanie wiary.

(…) Zachowam zawsze wspólnotę z kościołem katolickim i w słowach i działaniu. Z wielką starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki jakie na mnie spoczywają względem kościoła, który wyznaczył mnie do nowej posługi. (…)

 

-Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pasterskie zadania, zatem otoczmy Go wspólną  2modlitwą – oznajmił wiernym ks. dziekan Andrzej Marszałek.

-Zapewniam was, że chcę kontynuować dzieło swojego poprzednika, umiłowanego przez was ks. Andrzeja Walaszczyka – oświadczył ks. Tomasz Wrona.

Odpustowa msza Święta zakończyła się uroczystą procesją wokół kościoła.

 

 

Ks. Tomasz Wrona pochodzi z dzielnicy Lisiniec w Częstochowie. 27 lat temu otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał w 4 parafiach. Jako proboszcz pracuje od 19 lat. Ostatnio w Starokrzepicach.

I RYNEK FUNKCJONUJE

sr1

… mimo że pewien jegomość, który wraz ze swoimi giermkami, namawiał handlowców, aby ci nie przechodzili na nowy ryneczek przy ul. ks. Kubowicza. Dzisiaj w sobotę na targowisku pod lasem widać było wyraźnie, że kupcy już wybrali. Swoje produkty chcą sprzedawać w cywilizowanym miejscu.

r1A przy ul. ks. Kubowicza już w dobrej połowie plac handlowy został zajęty. Niższe ceny promocyjne, za możliwość sprzedawania swojego towaru, zapewne sprawią, że ryneczek szybko zapełni się kolejnymi kupcami.

r2r3r4

 

 

 

 

 

 

Komentarz

Inną kwestią był sposób informowania kupców w piątek, że od soboty mają się oni przenieść w nowe miejsce. A wszelkie argumenty próby rozmowy czy nawet niezadowolenia kupców były kwitowane „miłym” uśmiechem.  Zauważyłem, że wielu urzędników częstochowskiego magistratu wie, że rozmowa z interesantem (dawniej petentem) powinna być prosta w odbiorze i charakteryzować się życzliwym stosunkiem do niego. A nie na zasadzie „co ja będę z panią czy panem gadał jak pan się na tym nie zna”.

BĘDZIE GDZIE BIĆ REKORDY

biezniaW ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego Szkoła Podstawowa Nr 1 zyskała nowy obiekt sportowy. Profesjonalną bieżnię na 60 metrów i skocznię w dal. Niedługo (wchodząc na plac szkolny po prawej stronie), zacznie się budowa pięknego ogrodu sensorycznego. Niestety nie będzie placu zabaw bowiem na to zadanie nie starczyło środków finansowych.

BURMISTRZ CZEKA NA MIESZKAŃCÓW

Jak w każdą środę burmistrz Blachowni szeroko otwiera drzwi swojego gabinetu dla Mieszkańców Gminy, którzy chcą się z Nią spotkać. Co ważne, nie trzeba się specjalnie zapisywać. Wystarczy przyjść w środę i wejść niemal z marszu. Czasami tylko trzeba chwilę poczekać.

CO DALEJ Z HANDLEM NA RYNECZKU?

Dzisiaj najważniejszym pytaniem jest – kiedy handlujący przeniosą się ze swoim towarem na nowy rynek. Moim zdaniem powinno to się odbyć najpóźniej do końca września. Do końca roku powinny się także pojawić preferencyjne ceny.

Pan Jacek Chudy prezes OSiR mówił, że ludzie najlepiej chcieliby korzystać z placu handlowego za darmo, ale tak naprawdę rynek nie może przynosić strat finansowych.

Pan Krzysztof Adryjański, kierownik ZMK przyznał, że nie ma żadnych obliczeń kosztów utrzymania nowego rynku, ani ewentualnie zysków przy 100 procentowym zainteresowaniu handlowców.

 

                                    Regulamin targowiska Mój rynek w Blachowni

§ 1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” w Blachowni przy ulicy Kubowicza zlokalizowanego na działkach

Nr ewid.: 913/311, oraz fragmentach działek Nr ewid. 913/277, 913/305, 603/4 – obręb Blachownia (zwanym dalej: „Rynek”) jest Gmina Blachownia (zwana dalej: „Gmina”).

§ 2. 1. Jednostką organizacyjną zarządzającą Rynkiem w imieniu i na rzecz Gminy jest jednostka budżetowa gminy „Zarząd Mieniem Komunalnym” w Blachowni ul. Miodowa 4a (zwany dalej: „Zarządca”).

2. Kierownikiem Rynku jest osoba wyznaczona przez Zarządcę działającą w jego imieniu.

3. Ilekroć w Regulaminie targowiska jest mowa o:

a) Produktach rolno-spożywczych – są to: produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów i wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.

b) Regulaminie – Regulamin targowiska Mój rynek w Blachowni.

c) Sprzedającym – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej sprzedające artykuły na terenie targowiska i mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

d) Stanowisku handlowym – oznacza rodzaj miejsca (stanowiska) sprzedaży określonym w §6 Regulaminu.

e) Wyrobie rękodzielniczym – wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Blachowni.

§ 4. 1. Rynek jest czynny od poniedziałku do soboty.

2. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1500.

3. W soboty w godzinach od 600 do 1300.

4. Możliwe jest funkcjonowanie rynku w inne dni w przypadku okazjonalnych imprez oraz na wniosek najemców, w przypadku uruchomienia z tej okazji 50% powierzchni handlowej.

5. Zgodę na funkcjonowanie rynku w innych terminach wydaje Burmistrz Blachowni

§ 5. 1. Rynek jest oznaczony tablicą informacyjną o treści: „Targowisko Mój Rynek w Blachowni”

oraz informacją, że budowa Targowiska była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

2. Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rynku, tj. Nazwa i adres Właściciela oraz Zarządcy Rynku, Regulamin Rynku, wysokość opłaty targowej, zasady rejestracji oraz położenie stanowisk handlowych i wewnętrzne informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania Rynku.

§ 6. 1. Sprzedaż na Rynku odbywa się wyłącznie na stanowiskach handlowych, po zawarciu umowy najmu na pawilon handlowy lub zawarcia umowy najmu na pozostałe stanowiska handlowe, oraz na miejscach wyznaczonych do handlu „z wolnej ręki”.

2. Położenie stanowisk handlowych wraz z numerami porządkowymi oraz warunkami rezerwacji i najmu stanowisk handlowych są zawarte w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.

3. Targowisko posiada następujące rodzaje stanowisk handlowych:

a) Pawilony handlowe zadaszone stałe w ilości 10 szt o łącznej powierzchni 178,72 m2,

b) Wiaty zadaszone do handlu stacjonarnego; 4 moduły 8 ladowe, 24 moduły 1 ladowe,

c) Wiaty zadaszone do handlu z samochodu; 3 x 6 stanowisk samochodowych,

d) Miejsca na placu targowym przeznaczone do handlu „z wolnej ręki”,

e) Miejsca na placu targowym przeznaczone do handlu z samochodu.

Id: C9741266-C9F2-4C13-9CC2-B5DD73084D50. Podpisany Strona 1

4. Ogólna powierzchnia handlowa wiat podpunkt b i c wynosi 558 m2, co stanowi 100 % powierzchni handlowej przeznaczonej do najmu.

5. Minimum 50,0% powierzchni handlowej, z wyjątkiem pawilonów jest zarezerwowane do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

6. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych na 50% powierzchni handlowej, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc do sprzedaży pozostałych towarów.

7. W przypadku gdy wynajęciem stanowiska handlowego będzie zainteresowany więcej niż jeden sprzedający, Zarządca przeprowadzi ustną licytację stawki czynszu na okres jednego miesiąca lub trwania imprezy okazjonalnej o określonej tematyce.

§ 7. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Rynku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 8. 1. Na Rynku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) spirytusu i napojów alkoholowych;

2) produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;

3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych;

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,

6) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;

8) zwierząt w tym psów, kotów i gołębi.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

§ 9. Na Rynku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) niszczenia mienia oraz infrastruktury rynku,

3) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

4) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich wpływem;

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

8) samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;

9) jeżdżenia rowerami;

10) wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren Rynku poza miejscami parkingowymi usytuowanymi w obrębie Rynku przeznaczonymi do prowadzenia handlu,

11) prowadzenia handlu poza wyznaczonymi stanowiskami bez zgody Zarządcy (dotyczy to również stawiania przenośnych stanowisk handlowych), w szczególności prowadzenia sprzedaży na parkingach oraz ciągach samochodowych i pieszych wyznaczonych przez Zarządcę.

§ 10. Sprzedający – prowadzący handel na Rynku zobowiązani są do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez Zarządcę Rynku;

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie Rynku.

W przypadku niewykonania tego obowiązku prace porządkowe zostaną wykonane zastępczo, a kosztami tych prac zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce.

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Zarządcę oraz innych

dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;

6) niezwłocznego wniesienia opłaty targowej oraz okazywania dowodu opłaty na każde żądanie Zarządcy;

7) trwałego oznaczenia miejsca sprzedaży, poprzez wystawienie nazwy i adresu przedsiębiorcy

(np. Gospodarstwo rolne Jan Nowak Cisie, ul. Cisiańska 525).

8) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych;

9) odstawienia poza teren Rynku pojazdu po zajęciu stanowiska handlowego (nie dotyczy osób prowadzących handel z samochodu na stanowiskach zadaszonych – pod wiatą).

§ 11. 1. Zarządca wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem

a Sprzedający na Rynku są obowiązani do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Zarządcę miejscu.

2. Zarządca nie zapewnia ochrony osób i mienia.

§ 12. 1. Sprzedający na Rynku, są obowiązani do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży

w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni.

2. Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje Inkasent (lub Inkasenci) posiadający stosowny identyfikator.

3. Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie opłat odpowiednim pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia Targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§ 13. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Rezerwując miejsca Zarządca jest każdorazowo zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

3. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku

pod warunkiem zajęcia go do godz. 730 w dniu rezerwacji.

4. Zarezerwowane miejsca handlowe nie zajęte do godz. 730 w danym dniu targowym mogą zostać

zagospodarowane przez Zarządcę zgodnie z potrzebami w danym dniu.

5. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinna okazać Zarządcy Rynku jej pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

6. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, Zarządca Rynku – w przypadku wolnych miejsc handlowych – wskazuje inne stanowisko do handlu.

7. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku „Mój Rynek” w Blachowni oraz wysokość opłaty za rezerwację określone zostaną w odrębnym dokumencie.

§ 14. Zarządca Rynku zobowiązany jest do:

1) czuwania nad przestrzeganiem Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień;

2) właściwej organizacji obsługi Rynku, bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury Rynku oraz utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 5;4

3) porządkowania terenu Rynku po zakończonym dniu handlowym;

4) utrzymania czystości, porządku oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych w okresie zimowym terenu Rynku;

5) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie Rynku;

6) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem Rynku,

7) zawierania umów najmu/dzierżawy, rezerwacji miejsc handlowych oraz oddawania do korzystania.

§ 15. 1. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej

w Blachowni.

§ 16. 1. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Zarządcy oraz funkcjonowania Rynku przyjmuje Burmistrz Blachowni.

2. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Rynku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Zarządca, a pomiędzy Zarządcą i podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Rynku Burmistrz Blachowni lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17. Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Blachowni.


Regulamin „Mój Rynek” w Blachowni – warunki rezerwacji i najmu stanowisk handlowych

§ 1. 1. Z dniem 01.07.2016r. Ustala się opłatę rezerwacyjną pobieraną za rezerwacje miejsc oznaczonych na Planie targowiska „Mój Rynek” w Blachowni, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przez rezerwację miejsc targowych rozumie się przyznanie stanowisk handlowych sprzedającym na czas określony, według procedur zapisanych w niniejszych warunkach.

§ 2. 1. Sprzedający zainteresowany najmem stanowiska handlowego na Rynku jest zobowiązany dokonać rezerwacji na druku R (stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. Warunków).

2. Druk należy złożyć u:

a) Zarządcy – Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni ul. Miodowa 4a, lub u

b) Kierownika Rynku – Targowisko „Mój Rynek” ul Kubowicza w Blachowni, lub

c) Przesłać na adres mailowy (zmk.b.rynek@wp.pl) na co najmniej 48 godz przed planowanym terminem najmu.

3. Za rezerwacje Zarządca pobiera opłatę w wysokości 32,52 zł netto = 40,00 zł brutto, która zostanie zaliczona na poczet opłaty stanowiskowej.

4. Rezerwację można anulować lub zmienić na inny termin o ile nie jest już zarezerwowany, nie później jak na 48 godz przed wskazanym dniem rozpoczęcia najmu.

5. Rezerwacja lub zmiana terminu rezerwacji musi być dokonana w formie pisemnej lub mailem.

6. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska handlowego na następujące okresy czasu w modułach;

6.1. Dla stanowisk handlowych do 8m2 pod wiatą z lady:

a) moduł tygodniowy – kod T8.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 32,52 zł netto = 40,00 zł brutto

b) moduł 2 tygodniowy – kod T8.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 40,65 zł netto = 50,00 zł brutto

c) moduł miesięczny – kod T8.M (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 73,17 zł netto = 90,00 zł brutto.

d) moduł kwartalny- kod T8.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 203,25 zł netto = 250,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod T8.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 731,71 zł netto = 900,00 zł brutto,

6.2. Dla stanowisk handlowych od 8 m2 do 30 m2 włącznie pod wiatą z lady:

a) moduł tygodniowy – kod T30.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 48,78 zł netto = 60,00 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod T30.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 65,04 zł netto = 80,00zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod T30.M (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 121,95 zł netto = 150,00zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod T30.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 325,20 zł = 400,00zł brutto,

e) moduł roczny – kod T30.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 1219,51 zł netto = 1500,00zł brutto.

6.3. Dla stanowisk handlowe z samochodu, przyczepy i innych z miejscem pod wiatą:

a) moduł tygodniowy – kod SW.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 81,30 zł netto = 100,00 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod SW.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 121,95 zł netto = 150,00 zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod SW.30 (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 203,25 zł netto = 250,00 zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod SW.K (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 569,10 zł netto = 700,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod SW.R; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 2032,52 zł netto = 2500,00 zł brutto

6.4. Dla stanowisk handlowe z samochodu, przyczepy i innych na placu targowym:

a) moduł tygodniowy – kod S.7 (6 kolejnych dni roboczych) – 89,43 zł netto = 110 zł brutto,

b) moduł 2 tygodniowy – kod S.14 (12 kolejnych dni roboczych) – 162,60 zł netto = 200,00 zł brutto,

c) moduł miesięczny – kod S.30 (dni robocze od pierwszego do ostatniego dnia w danym miesiącu) – 284,55zł netto = 350,00 zł brutto,

d) moduł kwartalny – kod S.K. (dni robocze od pierwszego dnia miesiąca na który zawiera się umowę do ostatniego dnia w trzecim miesiącu trwania umowy) – 813,01 zł netto = 1000,00 zł brutto,

e) moduł roczny – kod S.R.; od 1 dnia miesiąca do 28, 29, 30 lub 31 dnia dwunastego miesiąca na który zawiera się umowę – 3089,43 zł netto = 3800 zł brutto.

7. Burmistrz Blachowni na wniosek Zarządcy może wprowadzić zwolnienie ze stosowania na czas określony opłat targowych lub ich procentowe obniżenie na organizowane na terenie Rynku imprezy masowe lub dla działań związanych z promocją Gminy Blachownia.

8. Na rezerwację miejsca handlowego na imprezy masowe lub promocji gminy obowiązują wyżej opisane zasady rezerwacji stanowisk handlowych, z dopiskiem do danego stanowiska handlowego dużych liter IM (np. IM.T8 lub IM.T30 lub IS.W lub IS – co oznacza rezerwację określonego typu stanowiska handlowego na czas trwania imprezy masowej)

§ 3. 1. Złożone wnioski Zarządca będzie rozpatrywał według niżej wymienionych kryteriów, do których przewidziano określoną liczbę punktów.

2. Suma punktów będzie stanowiła o przyznaniu miejsc rezerwacyjnych.

3. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc rezerwacyjnych będą posiadali Sprzedający, których wnioski uzyskały największą ilość punktów.

4. W przypadku jednakowej ilości punktów o przyznaniu stanowiska handlowego pod rezerwację decydować będzie w kolejności:

a) długość okresu wcześniejszej rezerwacji,

b) siedziba użytkownika – Gmina Blachownia,

c) losowanie.

5. Kryteria do przyznawania rezerwacji stanowisk handlowych:

5.1. Posiadanie rezerwacji na starym targowisku: Liczba punktów 10,

5.2. Posiadanie siedziby Sprzedającego w gminie Blachownia: Liczba punktów 10,

5.3. Proponowany okres rezerwacji;

a) na 1 rok: Liczba punktów 10,

b) na 1 kwartał: Liczba punktów 7,

c) na pozostałe okresy: Liczba punktów 5,

d) na imprezę masową: Liczba punktów 5.

5.4. Prowadzenie działalności podlegającej działom specjalnej produkcji rolnej, działalności rolnej

producenckiej lub rolniczej – Liczba punktów 20.

6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Sprzedającego – 50.

7. Zarządzający sporządza protokół z rozpatrzenia wniosków o rezerwacje stanowisk handlowych, który zostaje podany do publicznej wiadomości.

8. W przypadku zgłoszenia rezerwacji na to samo stanowisko handlowe przez kilku Sprzedających i

jednakowej ilości uzyskanych punktów, o przyznaniu stanowiska handlowego zdecyduje losowanie.

9. W przypadku powstania wolnego stanowiska handlowego pod rezerwację, zarządzający podaje do publicznej wiadomości miejsce pod rezerwację oraz czas składania wniosków do rozpatrzenia o przyznanie rezerwacji na wolne stanowisko handlowe według wyżej wymienionych zasad.

10. Rezerwacja nie może być udostępniana osobom trzecim.

11. Wnioski nieprawidłowo wypełnione, niepełne lub zawierające inne uchybienia nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1. Rezerwacja stanowiska handlowego nie zwalnia Sprzedającego od uiszczenia opłaty targowej.

2. Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska w Blachowni w formie Uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie niniejszych zasad powierza się Zarządcy Rynku.

2. Zmiany stawek określone w niniejszych zasadach mogą być dokonywane w formie załącznika do Uchwały o wysokości stawek opłaty targowej.