PRZEDSZKOLA I SZKOŁY CZEKAJĄ

Jedni 1. września inni trzy dni później. Najwcześniej rok szkolny 2017/18 zaczynają przedszkolaki

1 września

Publiczne Przedszkole przy ul. Żeromskiego od godz. 6 do 18.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach 7-16

Przedszkole w Łojkach od 7-16.

4 września do ław wracają uczniowie szkół podstawowych z oddziałami sp1gimnazjalnymi.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni kl. 1-7 godz. 10.30

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowach klasy 1-7 godz. 9.30

Szkoła Podstawowa w Łojkach kl. 1-7 godz. 9.

BLACHOWNIA HISTORIĄ PISANA – LANDRATSAMT, GESTAPO I KREIS BLACHSTÄDT

Z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Blachowni od jakiegoś czasu przybliżam historię najciekawszych miejsc związanych z naszą Gminą. Dzisiaj czas na 4 budynki, które były ważnymi obiektami w czasie okupacji hitlerowskiej.

map39Niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na pierwszej linii frontu znalazła się m.in. Blachownia. Już w pierwszych dniach września wielu mieszkańców Ostrów i Blachowni uciekło na wschód od Częstochowy m.in. do gminy Janów, zostawiając swój dobytek. Ludzie wrócili na początku lat 40-tych gdy wojska Wehrmachtu zastąpiła cywilna administracja niemiecka. Do tej pory w Ostrowach i w Blachowni można spotkać niemych świadków tamtych tragicznych dni i lat m.in. trzy budynki.

powiatsiedziba Przy ul. Dworcowej (domek kolejarza obok dawnego już nieistniejącego dworca PKP) tu mieściła się pierwsza siedziba Landratsamtu. Potem przeniesioną ją do budynku Reichera (przy dzisiejszej ul. Bema – pensjonat Leśniczówka).  Po wojnie był tu szpital gruźliczy, a dziś jest to strasząca ruina w prywatnych rękach.

UPracyW tej samej dzielnicy bo przy ul. Pocztowej mieścił inny ważny urząd – pośrednictwa pracy. A przy ul. obecnej Częstochowskiej mieściła się tajna policja polityczna III Rzeszy. Komendantem gestapo był kpt. Mathias Christiansen pochodzący z północnych Niemiec.zona Człowiek ten dokonał wielu zbrodni m.in. odpowiedzialny był za zamordowanie 10 niewinnych zakładników w Gnaszynie. Zbrodniarz dożył spokojnie swoich dni w Hamburgu jako handlowiec.

W Blachowni obecnie przy ul. Sienkiewicza 16 (dawny zamek następcy tronu Mikołaja Romanowa) mieścił się urząd do spraw przesiedleńców niemieckich.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Pana Zbigniewa Biernackiego, właściciela Antykwarni Niezależnej w Częstochowie i ze zbiorów prywatnych. Na ostatnim zdjęciu po lewej stronie siedzi żona zbrodniarza hitlerowskiego. Zdjęcie zrobiono w Blachowni lata okupacji.

MIESZKAŃCY Z KUBOWICZA 6 I 4 MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE?

Po nagłośnieniu przeze mnie sprawy 4 sierpnia na prośbę mieszkańców z ul. ks. Kubowicza 6 i 4 (chodziło o ogłoszenie przetargu na sprzedaż sąsiadującej z nimi działki nr 613/1) dzisiaj mogę powiedzieć Szanowni Państwo możecie spać spokojnie.

Radni na poniedziałkowej sesji, w większością głosów, uchylili uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni z 17 marca 2010 roku. Oznacza to, że działkę 613/1 przy ul. ks. Kubowicza bez zgody Rady nie można sprzedać.

Przypomnę, że burmistrz Blachowni tak jak obiecała na spotkaniu z ludźmi, unieważniła przetarg na sprzedaż tej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Blachownia.

Warto też wspomnieć, że 7 lat temu radni w głosowaniu poparli pomysł ówczesnej burmistrz, aby w drodze przetargu sprzedać wspomnianą działkę. Do 2011 roku Urząd Miejski ogłosił 4 przetargi lecz nie było zainteresowania. Teraz chęć kupna tego terenu wyraziły aż trzy podmioty.

Poniedziałkowe głosowanie (dziękuję radnym za przychylność) oznacza, że sprawa sprzedaży działki jest nieaktualna i jak mówiła Pani Sylwia Szymańska mieszkańcy powinni jak najszybciej zastanowić się czy chcą przejąć ten teren. Zapowiedziała wtedy, że jest możliwość podziału działki na dwie części na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Kubowicza 6 i 4.

PS. Pragnę dodać, że wcześniej, podczas głosowania nad porządkiem obrad sesji, głosowałem za zdjęciem punktu dotyczącego uchylenia uchwały z 17 marca 2010 roku. Projekt uchwały nie był bowiem opiniowany przez burmistrza Blachowni, a jest to wymagane, o czym w czwartek na Komisji Budżetu mówił sekretarz Gminy. I mimo że dzisiaj głosowałem za unieważnieniem uchwały z 2010 roku nadal nie jestem pewien czy Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego nie uchyli przyjętej przez nas uchwały. Chciałbym, aby tak się nie stało i ludzie nie musieli dzielić losu mieszkańców z ul. Bankowej, gdzie pod ich oknami wybudowano supermarket.

 

sien1W ramach interpelacji na dzisiejszej sesji prosiłem Panią burmistrz Blachowni o interwencję w starostwie częstochowskim w kwestii poprawy oznakowania na drodze powiatowej przed szkołą podstawową przy ul. Sienkiewicza. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa uczniów. Kierowcy bowiem, którzy jadą od DK 46 czyli od drogi opolskiej (czasami z nadmierną szybkością) dopiero na wysokości ul. Cmentarnej dostrzegają przejście dla pieszych i znak A-17 „Dzieci”.sien2 Moim zdaniem przy tej drodze jest potrzebna duża odblaskowa tablica widoczna z odległości 100-150 metrów przed szkołą, tak jak to jest np. w Herbach.

OLIWIER UDOWODNIŁ, ŻE W WĘDKOWANIU NIE JEST „LESZCZEM”

pzw kaczTaaaaaką rybę złowił Oliwier Kowalczyk. Owszem dziadek troszkę pomagał, ale to mały wędkarz trzymał kij, na który „jak dziecko” dał się złapać półmetrowy leszcz. A to nie był koniec wielkich połowów. W sumie jego ryby ważyły 3040 gram stąd zwycięstwo w niedzielnych zawodach wędkarskich o puchar Rady Miejskiej w Blachowni. W sumie w wielkich łowach wzięły udział 34 pary rodzinne. Jednym szczęście sprzyjało, innym szło gorzej. Jednak każdy wyjechał z pucharkiem i pucharem oraz nagrodami. Wyłowione ryby też miały szczęście. Trafiły z powrotem do zbiornika „Osadnik”.

pzw 2Jednym z wielu plusów rodzinnych zawodów była znakomita promocja wędkarstwa wśród najmłodszych. Inna korzyść to fakt, że mali wędkarze wyciągnęli ponad 4 kg sumika karłowatego, który przez Polski Związek Wędkarski uznawany jest za szkodnika.

Organizatorem udanych rodzinnych zawodów wędkarskich było Koło PZW nr 4 w Blachowni.

wszyscy

BURMISTRZ DOTRZYMAŁA SŁOWA

W środę burmistrz Blachowni obiecała zaniepokojonym mieszkańcom z ul. ks. Kubowicza 6 i 4, że unieważni przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Blachownia. Pisałem o tym 22 sierpnia.

Uchylam zarządzenie z 2 sierpnia, dotyczące ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż działki 613/1 przy ul. ks. Kubowicza. Zarządzenie weszło z dniem podjęcia czytam na stronach Urzędu Miejskiego w Blachowni.

BURMISTRZ UNIEWAŻNIA PRZETARG

terenSzanowni Państwo, nie będę stała na stanowisku, aby za wszelką cenę sprzedać nieruchomość, która graniczy z terenami, należącymi do waszych Wspólnot Mieszkaniowych – mówiła w środę Pani burmistrz Blachowni na spotkaniu z mieszkańcami z ul. ks.Kubowicza 6 i 4.

 

Sprawę tę w formie interwencji, na prośbę samych zainteresowanych, poruszałem i opisywałem już 4 sierpnia. Potem 10 i 16 sierpnia.

Zatem przypomnę, radni jeszcze 7 lat temu dali zielone światło na sprzedaż działki 613/1. Do 2011 roku Urząd Miejski ogłosił 4 przetargi. Na szczęście dla osób, które wtedy nic o tym nie wiedziały, zainteresowania kupnem terenu nie było. Niedawno jeden z przedsiębiorców zwrócił się do Urzędu o wskazanie nieruchomości, którą w drodze przetargu mógłby nabyć. Mieszkańcy dwóch bloków przy ul. ks. Kubowicza 6 i 4 na środowym spotkaniu z burmistrzem nie ukrywali, że boją się nowego sąsiada bo jak mówili „nie mamy pewności co tam naprawdę stanie, a jak Gmina sprzeda teren to już  nie będzie miała wpływu na prowadzoną tam działalność gospodarczą, raptem 7 metrów od naszych okien”.

Ludzie nie chcąc słuchać plotek, że w tym miejscu może powstać nawet market Aldi przyjęli zaproszenie burmistrza na spotkanie. I właśnie po dzisiejszych rozmowach Pani Szymańska zdecydowała, że wychodząc na przeciw oczekiwaniom ludzi unieważni przetarg na sprzedaż wspomnianej działki. Zaproponowała, aby Wspólnoty Mieszkaniowe Kubowicza 6 i 4 zastanowiły się czy chcą przejąć na własność wspomniany teren np. dzieląc go na dwie części. Mieszkańcy ze spotkania wyszli zadowoleni.

WNIOSKI DO BO

Znamy listę 30 wniosków do Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2018 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym. Oto niektóre z nich.

Blachownia Północ

-Budowa placu rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (ul. Prusa). Wnioskodawca Tomasz Rećko – 19.596 zł.

 

Blachownia Centrum

-W-4 Remont wewnętrznej drogi objazdowej – osiedlowej, przynależnej do ulicy Sienkiewicza, dla budynków mieszkalnych 18 i 20 wraz z dojściem do ROD Odlewnik wraz z montażem dodatkowego punktu oświetlenia terenu.  Jerzy Wawszczak – 58.300 zł.

-W-13 Plac linowy dla dzieci na skwerze Tarnowskiego przy ul. Sienkiewicza  

Marek Kułakowski – 35.332 zł.

-Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Blachowni w komplety obiadowe

Hanna Bajor – 2.350 zł.

-Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów w Blachowni w artykuły gospodarstwa domowego

Teresa Pawłowska  Małgorzata Bernat – 2.254 zł.

-W-11 Dobudowa 1 szt lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza 9 w Blachowni

Małgorzata Bernat – 5.500 zł.

-W-27 Opracowanie projektu budowlanego parkingu i drogi dojazdowej do przychodni przy ul. Sienkiewicza – 10.000 zł.

-W-10 Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza (bloki 7, 9, 11)  Małgorzata Bernat – 17.500 zł.

-W-5 Parking przed blokiem ul. Kubowicza 8  Anna Kubas – 20.000 zł.

-W-15 Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Starej Gorzelni Krzysztof Ściubidło – 23.090 zł.

Blachownia Południe

-W-12 Remont łącznika drogi między ulicami Wiśniową i Wspólną – Bezpieczna droga do szkoły

Edward Forma – 39.057 zł.

-W-24 Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej w dzielnicy Ostrowy   Paweł Hreczański – 30.000 zł.

-W-26 Doposażenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Miejscowości Konradów

Ewelina Gajzner – 25.503 zł.

-W-18 Integracja poprzez zabawę ul. Olchowa  Marcin Mandryk – 9.500 zł.

MÓJ DYŻUR

Informuje, że po urlopie wznawiam dyżur radnego. Z racji tego, że oczekiwanie na interesantów w Urzędzie Miejskim raczej się nie sprawdza, tak jak w poprzednich latach, jestem do dyspozycji Mieszkańców 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 601 50-20-22. Jeśli zachodzi potrzeba jestem gotowy na spotkanie z interesantami w dowolnej części Gminy. Oczekuję zatem na Państwa uwagi, sugestie, propozycje dotyczącej m.in. poprawy warunków życia naszych Mieszkańców. Ostatnie moje spotkania dotyczyło obrony mieszkańców przed próbą sprzedaży działki przy ul. ks. Kubowicza.

NOWY 60-METROWY KOMIN

 

kominkmW związku z wymianą starego komina na terenie dawnej huty m.in. mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni od 21 – 23 sierpnia nie będą mieli ciepłej wody – informuje o tym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Blachownia”.

RUSZAMY ZE STAWEM

Urząd Miejski w Blachowni informuje – największy przetarg w historii naszej Gminy zostal ogłoszony. Do końca września poznamy oferty na odmulanie zbiornika. Szczegóły na stronach Urzędu 

ALDI? ALE PLOTKA

Stopień prawdziwości informacji, że w Blachowni przy ks. Kubowicza stanie market Aldi jest taki jak tego, że hełm da się odwrócić na drugą stronę. W związku z pojawiającymi się plotkami, które rozpowiada wśród ludzi jeden z mieszkańców, jakoby działka  613/1 przy ul. ks. Kubowicza została sprzedana przez Urząd Miejski w Blachowni i zaraz stanie tam market Aldi, a podobno są już „obrońcy”, którzy niczym Rejtan są gotowi położyć się na tej działce, nie pozwalając wbić tam łopaty informuje: teren nie został sprzedany, a Pani burmistrz rozmawiała w środę z mieszkańcami bloku Kubowicza 6 i będą kolejne spotkania. Należy dodać, że Urząd nie ukrywał przed ludźmi, iż terenem tym jest zainteresowany podmiot gospodarczy. Oczywiście w tym miejscu nie stanie kolejny market. Wiadomo, że takie placówki handlowe muszą mieć większą powierzchnię niż sama ta działka. Aldi owszem poszukuje nieruchomości do dalszej ekspansji w zachodniej, centralnej i południowej części Polski, ale szuka terenów o pow. najmniej 3.000 m2, lokali zaś o pow. od 800 m2 najmniej. A cała działka przy ks. Kubowicza ma mniej więcej 400 m2. Zatem rozpowiadanie, jakoby burmistrz już sprzedała teren jakieś firmie to kolejne kłamstwa i dowód, że zbliża się kampania wyborcza. Czas zacząć grać przeciwko burmistrzowi nawet za cenę dalszego oszukiwania społeczeństwa.

 

Napisała Pani Asia

Panie Marku te plotki o tym, że ma powstać aldi rozpowiadał pewien pan i jego ojciec którzy co sobota są na rynku. 

 

JEST ODPOWIEDŹ

Kilka dni temu pisałem, że Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kubowicza 6 i 4 są zaniepokojeni informacjami, że obok ich bloku, na działce 613/1, może stanąć pawilon handlowy. W tej  sprawie z Urzędu Miejskiego w Blachowni otrzymali stosowne dokumenty z prośbą, aby w ciągu 7 dni ustosunkowali się do tych informacji. Ludzie szczególnie z 6 stanowczo powiedzieli nie inwestycji, która kilka metrów ma stanąć obok ich bloku. 

Sprawa działki 613/1, która należy do Gminy, sięga 2010 roku, kiedy to Rada Miejska na prośbę poprzedniego burmistrza Blachowni, dała zielone światło na zbycie tej nieruchomości. Wtedy mimo ogłoszonych przetargów nie było zainteresowanych kupnem działki. Teraz po 7 latach chęć nabycia działki, wartej ponad 100 tys. zł, zgłosiła jedna z prywatnych firm, która,  według ludzi, chciałaby w tym miejscu otworzyć sklep z pieczywem i ciastkami, a może jeszcze jakiś inny punkt handlowych. Przetarg na sprzedaż nieruchomości ma być ogłoszony do 10 września.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni powiedziała mi – Urząd Miejski zgodnie z prawem nie może zabronić inwestowania w tym przypadku na działce inwestycyjnej, która uchwałą Rady poprzedniej kadencji została już przeznaczona do sprzedaży tzn. Rada Miejska wyraziła zgodę na jej sprzedaż. Niemniej jednak spotkam się w najbliższym czasie z mieszkańcami, aby wspólnie wypracować korzystne dla wszystkich rozwiązanie sprawy.

 

 

NOCNY NAPAD NA BANKOMAT

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani (jeszcze) sprawcy wyrwali pojazdem bankomat przy markecie Biedronka  i  odjechali. Sprawę prowadzi KMP Częstochowa.

IMG_6600Co mówi rzecznik KMP w Częstochowie mł. asp. Pani Marta Ladowska.

-Policja w Częstochowie dąży do zatrzymania sprawców kradzieży bankomatu w Blachowni. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że złodzieje staranowali drzwi sklepowe i wyrwali z podłoża stojący za nimi bankomat, a następnie spakowali go do samochodu dostawczego i wywieźli do lasu. Z jego wnętrza wyciągnęli pieniądze. Jak się okazało niebieski vw transporter, którym poruszali się złodzieje pochodził z kradzieży.

  • Samochód dostawczy z bankomatem.
  • Samochód dostawczy z bankomatem.

Dzisiaj tuż po 3.00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie kradzieży bankomatu w Blachowni. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcy staranowali najpierw drzwi wejściowe do sklepu, a następnie przy pomocy lin zamocowanych do transportera wyrwali z podłoża bankomat, spakowali go do auta i odjechali. Volkswagen z opróżnionym już bankomatem został znaleziony w lesie w miejscowości Aleksandria. Z policyjnych ustaleń wynika, że samochód, którym posłużyli się złodzieje był kradziony. Na miejscu policyjni technicy zabezpieczyli ślady. Śledczy dążą do zatrzymania sprawców, ustalają szczegóły tego zdarzenia, poszukują świadków – powiedziała Pani rzecznik.

Policja apeluje do wszystkich osób mających informacje na temat kradzieży bankomatu w Blachowni o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie (tel. 34 369- 12-55), Komisariatu Policji w Blachowni (tel. 34 369-06-10) lub najbliższej jednostki policji. Można też anonimowo przekazać informacje pod numerem alarmowym 997.

fot. KMP Częstochowa

BLACHOWNIA HISTORIĄ PISANA – POMNIK BOHATEROM

Tym razem słów kilka na temat najbardziej znanego pomnika w Blachowni.

 pomnikW krajobraz naszej Gminy na stałe wpisał się pomnik przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Cmentarnej (kiedyś Świerczewskiego z Cmentarną). Pomnik powstał z inicjatywy byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzięki ofiarności miejscowej ludności szybko zebrano potrzebne środki i przystąpiono do budowy pomnika pod nazwą „Bohaterom Poległym za Ojczyznę w Walce z Hitleryzmem w latach 1939-1945”. Jego odsłonięcia, w obecności władz powiatowych, gminnych i proboszcza ks. Mariana Brylskiego dokonano w niedzielę 12 października 1947 roku. Odlew miecza, wieńca i orła widocznego na pomniku wykonali odlewnicy w miejscowej hucie. Pod koniec lat 50-tych pomnik, za sprawą ogrodzenia znalazł się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obelisk był dwukrotnie poddawany renowacji w 1985 i 2011 roku. Przy ostatnim remoncie znacznie zyskał na wyglądzie. Został obsadzony innym materiałem budowlanym. 2009pomn

Na pierwotnym pomniku znajdowały się 83 nazwiska mieszkańców powiatu blachowniańskiego, którzy zginęli w szeregach wojskowych, w partyzantce i konspiracji, w obozach koncentracyjnych oraz była lista osób aresztowanych 10 grudnia 1944 roku. Ludzie ci nigdy nie wrócili do własnych domów. Po ostatnim remoncie postumentu zmienił się główny napis. Obecnie brzmi „Bohaterom Poległym za Wolność Ojczyzny 1939-1945”.

NIE CHCĄ PAWILONU

planMieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kubowicza 6 i 4 są zaniepokojeni informacjami, że obok ich bloku może stanąć pawilon handlowy. Niedawno w tej sprawie otrzymali oni stosowną informację z Urzędu Miejskiego w Blachowni. Ich zdaniem pawilon może mieć nawet 40 m długości, 10 m szerokości i wysoki na 4 m.

Sprawa działki 613/1, należącej do Gminy sięga 2010 roku kiedy to wtedy Rada Miejska, na prośbę ówczesnego burmistrza Blachowni, dała zielone światło na zbycie tej nieruchomości. Wtedy mimo ogłoszonych (chyba) dwóch przetargów nie było zainteresowanych kupnem działki. Teraz po 7 latach chęć nabycia działki, wartej ponad 100 tys. zł, zgłosiła jedna z prywatnych firm, która,  według ludzi, chciałaby w tym miejscu otworzyć sklep z pieczywem i ciastkami, a może jeszcze jakiś inny punkt handlowych. Urząd zgodnie z przepisami jeśli zainteresowany spełnił wszelkie formalności nie może zabronić kupna terenu bo w tym przypadku „wisi” nad tym uchwała RM z 2010 roku. Mieszkańcy szczególnie z ks. Kubowicza 6 boją się, że planowany pawilon będzie stał za blisko ich bloku (według planu jaki otrzymali). Znacznie zmniejszy się teren zieleni, a osoby starsze zimą będą miały utrudnioną drogę do koszy ze śmieciami. W dodatku zostanie wyciętych kilka drzew, które dzisiaj dla ludzi są oazą wypoczynku. Co ważne ludziom z parteru ewentualny pawilon znacznie przysłoni światło dzienne i będą przeżywać to samo co obecnie mieszkańcy z ul. Bankowej 3 gdzie bez ich wiedzy Gmina kilka lat temu, jako sąsiad nieruchomości, dała zgodę na budowę Polo Marketu). Zaniepokojone pomysłem wybudowaniem pawilonu handlowego są też osoby z ul. ks. Kubowicza 4 i również mówią „Nie” budowaniu obiektu. Stosowne pisma mają trafić do Urzędu Miejskiego.

Przetarg na sprzedaż działki ma być ogłoszony do 10 września.