SPOTKANIE Z POSŁANKĄ LIDIĄ BURZYŃSKĄ

Posłanka PiS Lidia Burzyńska spotkała się dzisiaj z mieszkańcami Blachowni.

Gość mówiła m.in. o programach rządowych, na których zyskały polskie gminy, o projektach m.in. dzięki, którym Blachownia kanalizuje Cisie, Łojki i Ostrowy, o programie 500 plus, działaniach na rzecz lokalnych szkół, o tarczach ochronnych dla przedsiębiorców oraz godności jaką odzyskała wieś pod rządami PiS.

BLACHOWNIA NA 28 MIEJSCU W POLSCE

Blachownia, na 100 najlepszych samorządów, znalazła się na 28 miejscu w Polsce (7 w woj. śląskim, 1 w powiecie częstochowskim) wśród gmin, które są najaktywniejsze w programie Czyste Powietrze za rok 2022. 

Ranking gmin został utworzony na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. O pozycji gminy w rankingu decydował wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Zestawienie opublikowały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Polski Alarm Smogowy oraz Bank Światowy.

Jak informuje www.polskialarmsmogowy.pl/ program „Czyste Powietrze” jest impulsem da rozwiązania problemu smogu, dając jednocześnie gospodarstwom domowym możliwość znaczącego obniżenia rachunków za ogrzewanie. Efektywne wdrożenie Programu wpłynie również korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju, gdyż zmniejszenie zużycia energii ograniczy konieczność importu paliw kopalnych – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazła się gmina Goczałkowice Zdrój, w której do programu w 2022 r. złożono 143 wnioski ( w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych). W pierwszej 100 rankingu, prócz Blachowni, nie ma żadnej gminy z powiatu częstochowskiego.

METALOWA ZAPORA W WYRAZOWIE

Być może po wielu latach cześć mieszkańców Wyrazowa doczeka się spokoju.
Bowiem w końcu pojawiła się metalowa zapora, która prawdopodobnie skutecznie udaremni nielegalne jazdy na byłym torze kartingowym.
Przypomnę, że od lipca 2022 roku są tu też zamontowane kamery.
Czy takie zabezpieczenia skutecznie odstraszą tych którzy najpierw prowadzą nielegalne jazdy, a potem porzucają zużyte opony na byłym torze?

Czas pokaże.

foto KC

TELEFONY W SPRAWIE KANALIZACJI W ŁOJKACH

Po artykule z 24 kwietnia na temat kanalizacji w Łojkach, iż na przeszkodzie tej inwestycji stanął betonowy postument z napisem ŁOJKI, rozdzwoniły się do mnie telefony z pytaniami – czy to czasami nie żart primaaprilisowy? Też bym tak chciał, ale w tym temacie już poważnie rozmawiali ze sobą przedstawiciele Gminy i Powiatu. I jest problem. Bowiem „pomnik” ten stanął na terenie działki należącej do powiatu, ale bez konsultacji z władzami Gminy. Projektant natomiast na wniosek gminy, ale za zgodą i po konsultacji z powiatem, wytyczył trasę przebiegu kanalizacji. Jeśli Gmina nie dojdzie do porozumienia ze starostwem, kto ma usunąć pomnik, ewentualnie przeprojektować kanalizację, to mieszkańcy Łojek przez kamienny prostopadłościan wkopany na 1 metr głębokości, mogą kanalizacji nie doczekać.

DROŻEJ ZA ŚMIECI

Radni na dzisiejszej sesji poparli propozycję burmistrza Blachowni, aby ustalić nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na pytanie radnych – co by się stało gdyby Gmina utrzymała dotychczasowe ceny za wywóz śmieci od jednego mieszkańca na poziomie 26 zł (co oznacza, że musiałaby dopłacać 1,7 mln zł) burmistrz Sylwia Szymańska odpowiedziała.
-Należałoby zrezygnować np. z budowy żłobka albo zrezygnować z jakiegoś etapu budowy kanalizacji.

Radni w głosowaniu 13 osób za  zdecydowali, że ceny za wywóz nieczystości wzrosły z 26 zł do 36 zł. Zaczną one obowiązywać od 1 maja br.

O zasadności podwyżek, kosztach i symulacjach finansowych pisałem 22 marca. 

A MOŻE BADMINTON?

MKS „2” prowadzi zapisy do sekcji badmintona. Co daje ta gra? Myślenie strategiczne, spalanie niepotrzebnych kalorii, wydzielanie endorfin odpowiadających za poczucie szczęścia, zmniejszenie ryzyka cukrzycy, likwidację zadyszki oraz szybkość reakcji i koordynację. Badminton uchodzi za najszybszą dyscyplinę sportu na świecie. Malezyjczyk Tan Boon Heong, ustanowił rekord prędkości lotki. Osiągnęła ona prędkość 493 km/h.

PO DZIKACH, BOBRY

Najpierw dziki nie dawały nam spokoju, na szczęście się wyniosły, choć nie wiadomo na jak długo, a od jakiegoś czasu nad zbiornikiem wodnym i jazem zadomowiły się bobry. 

To drzewo jeszcze rośnie, ale za sprawą bobrów już ma wyrok.

A za drugim mostkiem bobry robią żeremia. Tu mają swój  raj.

PRZESTAWIAMY ZEGARY

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę marca. Najbliższe przejście na czas letni odbędzie się dzisiaj w nocy z 25 na 26 marca. Wskazówki zegara przesuniemy o pełną godzinę do przodu z  godz. 2 na 3. Oznacza to, że będziemy spać godzinę krócej.

Warto przypomnieć, że podstawowym czasem jest czas zimowy. A za przestawianie zegarów na czas letni odpowiada Benjamin Franklin, który w pracach naukowych przekonywał, by ludzie chodzili spać i wstawali wcześniej niż robią to zazwyczaj. Jako pierwsi czas letni wprowadzili Niemcy 30 kwietnia 1916 roku. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie w latach 1946–1949, 1957–1964 i nieprzerwanie od 1977 roku.

zdjęcie int. 

CZY „POMNIK” W ŁOJKACH ZATRZYMA KANALIZACJĘ?

W kwietniu w Łojkach rozpocznie się budowa kanalizacji. Inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców, centralnie przejdzie m.in. przez tereny zielone gdzie znajduje się tzw. ryneczek z napisem „Łojki” i dalej ulicą Długą w jedną i drugą stronę. Pech chce, że także starostwo jeszcze przed wyborami w tym miejscu chce prowadzić prace.Zatem czy samorządy sobie nie wejdą w drogę?

Jak się dowiedziałem Urząd starostwa powiatu częstochowskiego, w ramach naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, złożył wniosek na pozyskanie środków na  remonty siedmiu odcinków nakładek, w tym także w Łojkach.

Starostwo chce tam wyremontować ryneczek na odcinku od przepustu na ul. Podmiejskiej do Długiej. Mają pojawić się nowe krawężniki i nakładka asfaltowa na ul. Długiej w kierunku Częstochowy. Wniosek czeka na ocenę formalną do końca kwietnia. Jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany to trafi do Warszawy. Gdy starostwo otrzyma informację, że dostanie wskazane środki to powiat ma 60 dni na zgłoszenie robót. Po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, starostwo ma 12 miesięcy na realizację tej inwestycji. Nieoficjalnie mówi się, że prace mogą ruszyć już latem br.

Zatem czy dwie inwestycje gminy Blachownia i starostwa częstochowskiego spotkają się na Długiej? Powiat będzie chciał rozmawiać z przedstawicielami naszej Gminy, aby w tej kwestii dojść do porozumienia.

Inny problem to prostopadłościan betonowy z napisem ŁOJKI, który posadowiony został na gruntach powiatu. Ta mała architektura jednak nie była uzgadniana z Urzędem Miejskim w Blachowni , a jak się okazuje postument stoi na wytyczonej trasie przyszłej kanalizacji. Teraz przez  podbudowę inwestycja kanalizacyjna może być zagrożona. Jakby tego było mało to okazuje się, że starostwo najpierw z gminą Blachownia uzgodniło przebieg kanalizacji, a potem sołtys Łojek otrzymała zgodę na posadowienie „pomnika” właśnie na planowanej sieci. Kuriozum.

JESZCZE O ŚMIECIACH

Niestety wszystko w Polsce drożeje. Ceny paliw i energii pociągają za sobą wzrost cen innych artykułów i usług, w tym także opłat za wywóz śmieci, które w naszej Gminie zostały ustalone na poziomie 26 zł dwa lala temu. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w oparciu o zebrane dane za rok 2021 oraz 2022 dokonał analizy finansowej funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, stwierdzając jednoznacznie pilną potrzebę podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości naszej gminy.

Jak wygląda symulacja wyniku finansowego odniesionego do funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przedstawiał na ostatnich połączonych komisjach Ludwik Madej, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni.

Nowe stawki od 1 czerwca, o ile zgodę wyrazi Rada, to 36 zł na jednego mieszkańca. O 13 zł mniej będą płacić osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz 5 zł mniej od osoby z niskim dochodem. W odniesieniu do kompostowników zwolnienie w dotychczasowym wymiarze 3 zł mniej od mieszkańca.

Symulacja kosztów systemu po wprowadzeniu nowej stawki i zwolnień z części opłat od 1 czerwca.

Liczba osób zobowiązanych do stosowania pełnej opłaty w naszej gminie to  9.699 osób x 26 zł przez 5 msc + 9.699 osób x 36 zł za 7miesięcy = 3.705.018 zł.

Liczba osób w gminie posiadająca Kartę Dużej Rodziny to 1.220 osób.  1220 x 13 zł przez 5miesięcy + 1.220 x 23 zł za 7miesięcy = 275.720 zł. Liczba mieszkańców z niskim dochodem to 13. 13 x 21 zł x 5 msc + 13 x 31 zł x 7 msc = 4.186 zł. Suma naliczeń w okresie 12 miesięcy 3.984.924 zł. Łączne roczne prognozowane koszty wynikające z umowy obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. i zawartej w niej stawkach – 910 zł/Mg odpadów niesegregowanych oraz 999 zł/Mg odpadów selektywnie zebranych to 4.934.968 zł. Brak zrównoważenia kosztów obsługi systemu zamknie się kwotą 950.044 zł.

Przy innej symulacji gdyby radni nie wyrazili zgody na podwyżki i zostawili cennik z 2020 roku wtedy gmina musiała by dopłacać do śmieci – 1,7 mln zł. 

Aby system gospodarowania odpadami komunalnymi równoważył się (czyli aby Gmina nie musiała dopłacać do śmieci) radni musieliby podnieść ceny do 40 zł na jednego mieszkańca. 

WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Na wtorkowych połączonych komisjach radni przegłosowali m.in. projekt uchwały podwyżek opłat za wywóz śmieci przedłożony przez burmistrz Blachowni. Od kwietnia 2020 roku płacimy 26 zł od osoby. Teraz nieuchronnie czeka nas podwyżka.

Burmistrz Sylwia Szymańska.

Założeniem ustawowym jest, aby pobrane od mieszkańców opłaty umożliwiły gminie pokrycie wszystkich kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania PSZOK, obsługi systemu oraz edukacji ekologicznej kształtującej zasady postępowania z odpadami. Wychodząc poza nałożone prawem obowiązki Gmina Blachownia wyposażyła wszystkich mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane, a w zabudowie wielorodzinnej również odpady zbierane selektywnie, co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług bez względu na relacje z firmą wykonująca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Mieszkańcom umożliwiono też odbiór bezpośrednio sprzed posesji zebranych przez nich odpadów remontowo-budowlanych, bez konieczności dostarczania tych odpadów transportem własnym do PSZOK, w efekcie czego w roku 2022 gmina zapewniła odbiór 430 ton tych odpadów. W roku wprowadzającym obecnie obowiązującą stawkę opłaty Gmina Blachownia ponosiła koszty w wysokości 728 zł za tonę odpadów zmieszanych, a obecnie koszt odbioru tych odpadów wynosi już 910 zł za tonę. Rodzi to ogromną dysproporcję pomiędzy wpływami opłat uiszczanych przez mieszkańców, a rzeczywistymi kosztami obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powstała różnica może być pokryta jedynie poprzez podwyższenie obowiązującej dotychczas stawki opłaty. Zasadnym jest utrzymanie częściowych zwolnień opłaty w wymiarze kwotowym obowiązującym obecnie zarówno dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny jak i rodzin z niskimi dochodami. Podobnie właściwym jest utrzymanie dotychczasowej kwoty zwolnienia dla nieruchomości, na których zostały zgłoszone przydomowe kompostowniki na bioodpady.

Radni w głosowaniu  nad projektem uchwał mieli przedstawione trzy warianty 34, 36 i 40 zł radni podnieśli rękę za 36 zł.  Warto dodać, że przy pozostawieniu stawki 26 zł zł od mieszkańca Gmina czyli podatnicy dopłaciliby do śmieci 1,7 mln zł. Przy 40 zł Gmina wyszłaby na zero. A przy proponowanej stawce 36  zł dopłata wyniesie około 1 mln zł. Z kartą dużej rodziny każda osoba za wywóz śmieci zapłaci o 13 zł mniej. 190 zł za wywóz nieczystości zapłacą właściciele domków letniskowych. Jeśli na środowej sesji radni podobnie zagłosują jak na połączonych komisjach to nowa stawka za wywóz odpadów będzie wynosić 36 zł. Zmiany mają wejść od 1 czerwca br.

Warto dodać jakie cenniki za wywóz nieczystości obowiązują w innych gminach.  Jak informował na połączonych komisjach Ludwik Madej, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni, w Konopiskach jeden mieszkaniec za odbiór odpadów płaci  34 zł. Gmina ta jednak ma własne wysypisko śmieci w Pałyszu co oznacza, że mieszkańcy płacą mniej).

Częstochowa też ma własne wysypisko – 34 zł.   

Przed podwyżką są:

Kłobuck 32 zł (cena ustalona od stycznia 2020)

Wręczycy 29 zł (od stycznia 2020)

Herby 29 zł (od stycznia 2021)

Krzepice 29 zł (od stycznia 2021).