HARCERZE ZAPALILI ZNICZE

Tradycyjnie przed 1 listopada harcerze z Blachowni na grobach zmarłych harcerzy i instruktorów ZHP zapalili znicze pamięci.
Między innymi na mogiłach: Barbary Smyły,

Ewy Jarkiewicz, Jerzego Górki, Marii i Romana Nowickich, Marka Kamińskiego, Dionizego Kufla, Lesława Sikorę.
W tym roku odeszli Jerzy Sobjanowski oraz Edward Janik.

Oni wszyscy dla nas starali się zostawić świat lepszy niż zastali.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA 1 LISTOPADA

B-2 znak zakazu wjazdu. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od 31 października od godz. 20 do 2 listopada do godz. 8.  Zatem pod cmentarz dojedziemy ul. Cmentarną, ale tylko od ul. 1-go Maja.

Uwaga za niestosowanie się do znaku drogowego B-2 grozi grzywna nawet do 5.000 zł oraz 8 punktów karnych.

ŁĄCZY ICH WIELKOBORSKA

Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru ma 10 lat. Organizacja ta wchodzi w okres młodości i nieuchronnie zbliża się do pełnoletności.
Człowiek gdy ma 10 lat jest takim miły dzieckiem, którego wszyscy jeszcze głaskają i przytulają, pytają o zachowanie czy o stopnie w szkole. Patrząc na poczynania SRSGiWB, jak z ul. Wielkoborskiej zrobili granicę Schengen łącząc Starą Gorzelnię (Gmina Blachownia) z Wielkim Borem (Miasto Częstochowa), mam wrażenie, że Stowarzyszenie, na czele z jej prezesem Krzysztofem Ściubidło, od początku zbierało najwyższe oceny zarówno z zachowania jak i z organizowania różnych projektów czy imprez. A tych przez 10 lat nazbierało się sporo. Sztandarowe to – „Dożynki Gminne”, „Zaśpiewamy Tobie Polsko”, pikniki, spotkania kulinarne, koncerty.
-Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem w trakcie, którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć. Jest okazją do
podsumowań i refleksji. Jest czasem wspomnień, podziękowań dla tych wszystkich, którzy przez 10 lat służyli ofiarną pracą i pomocą. Dziękuję wszystkim, którzy przez tę dekadę wytrzymali z prezesem – mówił podczas Gali 10-lecia SRSGiWB Krzysztof Ściubidło.
Z gratulacjami i życzeniami dalszej takiej wzorowej współpracy pospieszyli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego,
powiatowego  (Anna Dziewior naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego
oraz gminnego, na czele z burmistrz Sylwią Szymańską.
Wiele ciepłych słów padło z ust m.in. prezesów innych zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, dyr. szkoły czy szefostwa jednostki OSP.  Życzenia składała  Aneta Wilk, prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”.
Po oficjalnej części obchodów 10-lecia Starej Gorzelni i Wielkiego Boru 
nie mogło zabraknąć tortu.
Potem nastąpiły artystyczne popisy. Do świata piosenek z lat 70-porwał licznie zgromadzoną publiczność Adam Sikorski z Mykanowa i z programu „Mam talent”. 
Miłosną „wisienką” na torcie artystycznych doznań  była wizytówka Stowarzyszenia czyli zespół „Flow”.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za mile spędzony czas, wzruszenia i już się nie mogę doczekać kiedy Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru będzie obchodzić „18”.

GMINA-MIESZKANIEC, MIESZKANIEC-GMINA – ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

Rok temu, decyzją radnych, Tomasz Rećko został nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Blachowni.

Red. Jaki był to czas dla Pana jako szefa Rady

T.R. -Przede wszystkim dla mnie było to ogromne wyróżnienie i obdarzenie zaufaniem, a zarazem odpowiedzialność, za którą dzisiaj raz jeszcze dziękuję. Przez ten rok już jako przewodniczący Rady jeszcze dokładniej poznałem samorząd od tzw. podszewki. Myślę, że nie będę oryginalny jeśli powiem, że dla mnie najważniejszą kwestią w pracy radnego był i jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Lubię pomagać i rozwiązywać problemy ludzi. Zdaje sobie sprawę, że chcąc spełniać oczekiwania mieszkańców, pomagać im w najróżniejszych problemach, niejednokrotnie trzeba poświęcić swoje życie prywatne i zawodowe. Zapewne posiadane przeze mnie -wyższe wykształcenie techniczne i stanowisko w Radzie, pomaga mi w rozwiązywaniu wielu zadań na linii Gmina-Mieszkaniec, Mieszkaniec-Gmina. Dzisiaj Rada Miejska pracuje spokojnie i merytorycznie. Realizuje założone plany oraz na bieżąco reaguje na zgłoszenia i prośby samych mieszkańców naszej Gminy.

A czym się Pan zajmuje zawodowo?

T.R. -Pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Zajmuje się kanalizacją sanitarną. Być może dlatego szczególnie się cieszę, że „konsumujemy” duże środki, które udało się nam pozyskać, na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Blachownia. Posiadane przez nas projekty lub te, które zostały zlecone do realizacji pozwalają nam skutecznie aplikować o środki finansowe na dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, na którą tak bardzo czekają niektórzy mieszkańcy.

Ale Gmina to nie tylko kanalizacja.

T.R. -Dokładnie. Innym, ważnym dla nas problemem są sprawy transportu publicznego.

Kto Pana zdaniem powinien wozić naszych mieszkańców? GTV-BUS, MPK czy jeszcze inna firma przewozowa?

T.R. -Musimy szukać optymalnego rozwiązania. Potrzebne są konsultacje z naszymi Mieszkańcami. Po ostatnich spotkaniach na połączonych komisjach Rady Miejskiej doszedłem do wniosków, że tak naprawdę nie posiadamy wystarczających środków finansowych na opłacenie kursów MPK z Częstochowy do Blachowni. Podobnie jak MPK nie jest w stanie obsłużyć mieszkańców z wszystkich zakątków naszej gminy (Cisie, Malice, Trzepizury, Ostrowy czy Konradów. Obawiam się, że proponowana przez Urząd zmiana organizacji przejazdów, (w miejsce małych busów duże autobusy bezpośrednio jadące do Częstochowy) nie do końca będzie zaakceptowana przez naszych mieszkańców. Bo należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania usług przez firmę, która obecnie wykonuje przewozowy. Jestem przekonany, że konieczne jest zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie projektu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Musi on obejmować: badanie zachowań i preferencji pasażerów, obciążenia poszczególnych linii wraz z odniesieniem do pory dnia. Kolejna rzecz to stworzenie optymalnych rozkładów jazdy oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania. Na podstawie powyższego dokumentu można ogłosić zapytanie ofertowe, które pokaże nam jakie są realne możliwości rozwiązania tego problemu.

Co jeszcze , jakie jeszcze Gmina ma problemy?

T.R. -Kolejną sprawą, z którą licznie zwracają się do mnie mieszkańcy z prośbą o interwencję, są dziki, które niszczą trawniki i wdzierają się na prywatne posesje. Obecnie na terenie naszej gminy prowadzony jest tzw. odstrzał redukcyjny, na który otrzymaliśmy odpowiednie pozwolenie. Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco monitorują sytuację oraz przekazują otrzymane informacje do wyznaczonego myśliwego. Zdaje sobie sprawę, iż ten odstrzał zapewne nie rozwiąże ostatecznie problemu „stołujących” się u nas dzików. Liczę jednak, że wymiernie zmniejszy uciążliwe skutki bytowania tej zwierzyny. W tym miejscu apeluje do mieszkańców o nie wyrzucanie odpadków jedzenia w stałych punktach, które stanowią „alibi” dla dzików.

A co z garażami, które od lat przy większych opadach zalewały teren.

T.R. -Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie garaży przy ul. ks. Kubowicza to niewątpliwie sukces ostatnich tygodni. Ostatnie intensywne opady deszczu pokazały, że skutecznie rozwiązaliśmy problem podtapiania garaży.

Jakie jeszcze wyzwania w tym roku?

T.R. -W najbliższych tygodniach zajmiemy się procedowaniem projektu budżetu na 2024 rok. Mam nadzieję, że uda nam się w nim zapisać realizację najważniejszych potrzeb mieszkańców naszej Gminy. Chciałbym dodać, że cały czas, także w kwestii budżetowania, jestem do Państwa dyspozycji – mój nr tel. 507 573-233.

Dziękuję za rozmowę

ZNOWU ZMIANA CZASU

W nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października śpimy dłużej. Dobrodziejstwo to będzie za sprawą przestawiania czasu z godziny 3 na 2. Przechodzimy z czasu letniego na ten prawidłowy – zimowy.

NAGRODY BURMISTRZA DLA NAUCZYCIELI

Burmistrz Blachowni rozdała swoje nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Sylwia Szymańska dziękowała wszystkim nauczycielom za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie oraz przekazywanie wiedzy i kształtowanie osobowości najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

W tym roku nagrody burmistrza otrzymali: Dorota Rataj, Anna Wilk,Magdalena Przybyłko-Kozłowska, Jolanta Bereszyńska,

Ilona Janik, Małgorzata Krzyszczyk, Żaneta Mazur-Nowak, Sławomir Pyda,

Krzysztof Kukulski, Zbigniew Piotrowski, Tomasz Liczberski

i Andrzej Guła.

Swoje nagrody rozdali także dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Na zakończenie ciało pedagogiczne dopieścił i rozgrzał piosenkami znad Sekwany i Wisły – Francois.

ZADANIA, KTÓRE WYGRAŁY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2024

Projekty mieszkańców – miasto Blachownia. Jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku?

13. Nowa i bezpieczna przestrzeń do nauki i zabawy renowacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni – 146 głosów

8. Dajemy szansę lepszego rozwoju sportowego poprawa bazy sportowej oraz wyposażenie akademii UKS Orlik Blachownia – 99

6. Doposażenie placu zabaw przy ul. Miodowej 1 – 71

10. Piłkarskie marzenia w Blachowni 54

12. Zakup strojów ludowych męskich dla kapeli „Blachowianie” – 16

15. Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla OSP Cisie – 71

BO w sołectwach

Więcej na – konsultacje.blachownia.pl 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Wśród wielu punktów na dzisiejszej sesji radni głosowali nad wyborem  ławnika do Sądu Rejonowego.

Jedyny kandydat na ławnika nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Przeciw głosowało  13 radnych, za 2.

Po dzisiejszym wypadku na Łojkach gdzie po godz. 7 doszło do wypadku, w którym została poszkodowana młoda dziewczyna (potem odwieziona do szpitala) na sesji złożyłem wniosek, aby zmienić organizację ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Piastów i Długiej w rejonie delikatesów „Kamil”, gdzie doszło do wypadku. Chodzi o zmianę pierwszeństwa jazdy od ronda ul. Piastów, a nie ul. Długiej. 

CZAS SPRZĄTANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH

Do 15 listopada komitety wyborcze mają czas do uprzątnięcia swoich plakatów w przestrzeni publicznej. Tak stanowi prawo wyborcze. Zatem 30 dni po dniu wyborów pełnomocnicy komitetów muszą usunąć bannery, hasła i plakaty. W innym wypadku mogą oni zapłacić grzywnę w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

Co ważne przymus usunięcia ogłoszeń wyborczych nie obowiązuje na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, osób prawnych, jednostek gminnych, stowarzyszeń oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej.

 

WYRZUĆ SWOJĄ STARĄ

… lodówkę, drukarkę, suszarkę czy pralkę, która raczej stanowi złom niż użyteczny sprzęt. Jak informuje Urząd Miejski w Blachowni odbiór elektroodpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie całej naszej gminy rozpocznie się 8 listopada. Niepotrzebny sprzęt należy wystawić do godz. 7 tego dnia. Wykonawcą usługi jest FHU BOWI    

MISTRZ ŚWIATA I LIGII NARODÓW NA BIENIU CUP 2023

Tegoroczny turniej BIENIU CUP zgromadził tłumy miłośniczek siatkówki.

Emocji, szczęścia,  ale czasami łez po przegranych meczach, nie brakowało.

Miejscowa drużyna okrzykiem próbowała wystraszyć przeciwniczki.

Potem okazało się, że były to strachy na lachy.

 

 

Młode siatkarki w dwójkach, trójkach i czwórkach walczyły pod siatką o każdą piłkę.

Ważnym atutem w meczach była skoczność.

Podpowiedzi trenerki, jak młode siatkarki powinny zachowywać się pod siatką, były nieocenione.

To nie Novak Djoković, a trener drużyny ze Śląska.

Słodka chwila przed następnym meczem nie zaszkodzi.

Poziom zawodów był wysoki

podobnie jak sędziowanie. Jednak zawodniczki wolały sprawdzić osobiście czy wygrana aby nie „powędrowała” do przeciwniczek.

Nieodzowny element każdego meczu – rodzice – kibice. Było głośno.

Ileż nerwów kosztują mecze wiedzą najlepiej trenerzy.

W przerwach trzeba było przypominać o elementach ćwiczonych na treningach.

 

Po wygranym meczu pamiątka, by rodzina uwierzyła w sukces.

Służby techniczne stanęły na wysokości zadania.

Czasami dobra zagrywka była sukcesem do zwycięstwa.

Jak miało się takie asystentki można było sędziować cały dzień.

Wygrany czy przegrany, ale po meczu należało sobie podziękować za grę.Wśród młodych siatkarskich gwiazdeczek, pojawiła się jedna z najjaśniejszych gwiazd światowej siatkówki 

Mateusz Bieniek.

Rozdawania autografów i wspólnych zdjęć nie było końca. 

Jak widać medale spełniły podwójną rolę.

Zwycięska drużyna z Bytomia (w trójkach) na długo zapamięta kto chciał z nimi się sfotografować.

Wszystkie siatkarki zostały nagrodzone medalami przez samego mistrza świata.

Organizatorem turnieju był UKS Blachownia. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten turniej.

CO Z HANDLEM NA TERENIE GMINY O TYM ROZMAWIALI RADNI I BURMISTRZ

Kiedyś tak było.  

Dzisiaj jest tak, ale nie do końca. Bo część kupców swoje artykuły woli sprzedawać w innych miejscach na terenie gminy. Handlujący na ryneczku od sierpnia 2022 roku przypominają, że to na targowisku przy ul. ks. Kubowicza miał się odbywać handel. Różnorodny oferowany asortyment miał przyciągać kupujących.

I właśnie na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji radni rozmawiali m.in. o handlu na terenie naszej gminy.

Bo jak nie trudno zauważyć owoce czy warzywa, a nawet ubrania czy dywany można kupować w różnych miejscach.

A to na dawnym torowisku (gdzie kierowcy zatrzymując się obok straganu stwarzają zagrożenia drogowe) ,

a to pod sklepami,

a to na parkingu czy terenach zielonych.  I takie rozwiązanie nie podoba się kupcom z ryneczku. 

Propozycje, niektórych radnych na komisji były takie, aby zakazać handlowania na terenach zielonych czy parkingach. W najbliższym czasie powinna się pojawić stosowny projekt uchwały, określający miejsca gdzie można wystawiać swoje stragany na terenie gminy.

Dzisiaj jeden z handlowców pokazał mi odpowiedź z Urzędu Miejskiego. 

W NIEDZIELĘ RUSZA TURNIEJ BIENIU CUP

Dwa lata temu wśród „dwójek” 1. miejsce zajęły dziewczęta z Tytana Ostrowy.

Wśród „trójek” i „czwórek” – MKS Dwójka Zawiercie I.Niedziela pierwsze na parkiet o godz. 9 wyjdą dwójki siatkarskie. W samo południe – tercety, a o 15 – czwórki.

Rywalizować w sumie będzie 20 drużyn. UKS VT Bobrowniki, MOSM Bytom, UKS Karb Bytom, MCKiS Jaworzno, KS Częstochowianka, SPS Częstochowa, MKS Dąbrowa Górnicza, MKS Dwójka Zawiercie, KPKS Halemba, MKS Imielin, UKS Olimpia Katowice, UKS LOB Ożarowice, MUKS Michałkowice, MTS AS Myszków, SMS Radzionków, MKS Sokół Radzionków, UKS Supernova Wojkowice, UKS Tytan Ostrowy, UKS Źródełko Katowice oraz gospodarze UKS Blachownia.

Emocji pod siatką zapewne nie zabraknie.