POLAŁ SIĘ HEJT NA BURMISTRZ SYLWIĘ SZYMAŃSKĄ

Z przykrością przeczytałem artykuł na stronie www.gminablachownia.pl o tym jakoby w Łojkach będą wylewane jakieś  ścieki, a Burmistrz Blachowni przygotowuje się do wydania na to zgody. Wierutne kłamstwo, które moim zdaniem wśród mieszkańców gminy ma siać nienawiść do włodarzy gminy, ma ich oczerniać i cały czas stawiać w złym świetle. Po tym artykule długo nie trzeba było czekać na hejt, wyzwiska czy obelżywe epitety:

Jakim trzeba być człowiekiem, aby dopuszczać do hejtu.  A przypomnę, że za każdy komentarz odpowiedzialny jest także właściciel danej strony internetowej.

Wiadomo, że sprawa obraźliwych tekstów została zgłoszona na policję.  Zapewne będzie okazja dowiedzieć się, że przy dzisiejszej technice za klawiaturą komputera nikt nie jest anonimowy. Kodeks karny mówi jasno: w art.  226. §  1. „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BLACHOWNI

Oświadczenie w sprawie artykułu „Będą składować ścieki w Łojkach?” opublikowanego na stronie gminablachownia.pl

Urząd Gminy Blachownia protestuje przeciwko manipulacji w artykule „Będą składować ścieki w Łojkach?”. Już pierwsze zdanie artykułu zawiera nieprawdziwe sformułowanie: „Burmistrz Blachowni przygotowuje się do wydania zgody w postaci decyzji administracyjnej w sprawie wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 392/13; 392/14, obręb Łojki”.

Autor tekstu przedstawia sytuację w taki sposób, jakby wolą Burmistrza było wyrażenie zgody, co jest wprowadzaniem czytelników w błąd.

Dziennikarska rzetelność wymagałaby skierowania pytania o trwające postępowanie do Urzędu Miejskiego w Blachowni. Nic takiego nie miało miejsca, co stawia stronę gminablachownia.pl w bardzo złym świetle. Artykuł zamieszczony na stronie gminablachownia.pl może być nawet odbierany jako próba wywierania nacisku na Burmistrza Blachowni przez podmiot, który chce doprowadzić do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej. Nie ma naszej zgody na tego rodzaju działania.

Burmistrz Blachowni reprezentuje wyłącznie interes mieszkańców gminy. Działając zgodnie z prawem ma jednak obowiązek przyjąć wniosek podmiotu gospodarczego chcącego prowadzić działalność na terenie gminy. Decyzja administracyjna w tego typu sprawach jest konsultowana z wieloma instytucjami i tak było także w tym przypadku. Burmistrz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Ponadto zgodnie z art 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na każdym etapie postępowania organ bez zbędnej zwłoki, publicznie informował o wszystkich czynnościach organu w powyższej sprawie w formie obwieszczenia w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Jednocześnie wskazać należy, że Burmistrz Blachowni jest organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast nie wydaje zgody ( pozwolenia ) na prowadzenie działalności.

BURMISTRZ NIE WYDAJE POZWOLENIA

Przez gminę przetoczyła się wieść, a w zasadzie obwieszczenie.

Oczywiście „redaktor”, by się prawnie zabezpieczyć pisze tekst ze znakiem zapytania, że „Będą składować ścieki w Łojkach?”

Głos od razu zabrali „znawcy” tematu. „skandal”, „wszystko po cichu” „burmistrzowa czy ty myślisz przecież tam mieszkasz”, „gruba jeszcze chce na tym zarobić”. Aż przykro czyta się jak jeden człowiek opluwa bezpodstawnie drugiego. Takiego wylewania komentatorskich „pomyj” nie życzę nawet…  autorowi wspomnianego tekstu. 

A co na to burmistrz Sylwia Szymańska.

-Musieliśmy wszcząć postępowanie. Wody Polskie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpili od przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. Pismo oznacza, że przed wydaniem decyzji strony mogą się zapoznać z dokumentami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów. Obwieszczenie wcale nie oznacza, że decyzja będzie pozytywna!!! Przypominam, że Gmina Blachownia jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie wydaje natomiast pozwolenia na prowadzenie działalności.

Komentarz

Podejrzewam, że gdyby burmistrz Sylwia Szymańska wydała pozwolenie na prowadzenie takiej działalności (czego prawnie nie może zrobić), zaraz odpowiednie donosy trafiłyby do: policji, prokuratury,  Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a nawet ministra sportu. Zatem jak nie kijem ją to pałką. Co by Szymańska nie zrobiła to i tak ma być źle i niedobrze.  

AWARIA USUNIĘTA

Na skutek silnych opadów atmosferycznych, w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do rozszczelnienia studni kanalizacji deszczowej, która zbiera wody z całego osiedla (z ul. ks. Kubowicza, Żeromskiego, Sportowej i Korczaka).

Zapadnięta studzienka oberwała rury, doprowadzając do zalania terenu. Natychmiast poproszono o pomoc częstochowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Pracownicy dzisiaj zdementowali starą studzienkę.

Wyczyścili cały wykop, zainstalowali nową studnię oraz wymienili uszkodzone odcinki rur.

Niestety plan terenu gdzie są naniesione garaże nie do końca odzwierciedlał faktycznej lokalizacji sieci i studzienek. 

Warto wspomnieć, że od kilku tygodni PWiK, na zlecenie gminy Blachownia, sprawdza stan techniczny kanalizacji deszczowej na osiedlu. Pracownicy spółki przeglądają kamerami całą sieć, przy okazji  czyszcząc rury. Po zakończonych pracach spółka wystawi opinię co do stanu technicznego przewodów kanalizacji deszczowej na wskazanym terenie.

Słowa uznania i podziękowania za naprawdę szybkie usunięcie awarii czyli wymianę zapadniętej studzienki i zerwanych rur należą się dyrekcji częstochowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także za szczególnie zaangażowanie Tomaszowi Rećce, z-cy kierownika Wydziału Sieci Kanalizacyjnej PWiK w Częstochowie oraz jego pracownikom.

KANALIZACJA DESZCZOWA DO WYMIANY

Po nocnych ulewnych deszczach dzisiaj doszło do rozszczelnienia kanalizacji deszczowej przy ul. ks. Kubowicza. Zarwała się ziemia. O pomoc w trybie awaryjnym zostało poproszone częstochowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Na miejscu pracownicy spółki rozeznali jaka jest sytuacja i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Studnia w zasadzie była rozerwana, a rury popękały.
Obecnie zamówiony jest materiał. Wiadomo, że naprawa jest bardzo poważna. Trzeba rozkopać miejsce i wymieniać sieć wraz ze studzienką. Deszczówka przy i pod garażami na modernizację czeka od bardzo wielu lat i być może to już jest ostatnie ostrzeżenie, że czas najwyższy wymienić sieć. Blisko 50 lat temu ktoś z Urzędu dał, albo nie dał, zgody na stawianie blaszanych garaży na kanalizacji deszczowej co teraz utrudnia dostęp do sieci. Pod jednym z garaży mieści się nawet studzienka.

Co ważne – od kilku miesięcy są prowadzone prace diagnostyczne na podstawie których zostaną podjęte dalsze działania na rzecz odwodnienia tego terenu. Prawdopodobnie trzeba będzie wymienić całą sieć deszczową.

Warto dodać, że śnięte ryby, jakie można zauważyć od soboty na zbiorniku, to efekt tzw. przyduchy, która nie ma nic wspólnego z pracami PWiK.  Zjawisko to występuje przy spadku zawartości tlenu w wodzie. Ważnym czynnikiem jest rozpuszczalność tlenu w wodzie, która zależy od temperatury, ciśnienia oraz zasolenia. W temp. 0 stopni C nasycenie wody tlenem jest możliwe w prawie dwukrotnie większej ilości niż w temperaturze ponad 30 stopni C.

3 zdjęcie z czerwca 2019 roku

TAŃSZY WĘGIEL

Burmistrz w Blachowni informuje, że każdy mieszkaniec naszej gminy może zakupić w Urzędzie Miejskim węgiel w asortymencie orzech w dowolnie zapotrzebowanej ilości. Gminie Blachownia pozostało do rozdysponowania ostatnie 100 ton tego opału.

Informujemy, że jedyną podstawą do zakupu węgla będzie złożenie przez mieszkańca Gminy Blachownia wypełnionego wniosku. Dokument w wersji papierowej należy składać wyłącznie w Ośrodku Sport i Rekreacji przy ul. Sportowej 1.

Wnioski są dostępne w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego  www.blachownia.pl oraz w formie druku w Urzędzie Miejskim lub Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wypełnione wnioski można składać w OSiR lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (na adres: 6863fjrmb2). Informacji w sprawie zakupu węgla udziela OSiR pod nr tel. 34 327-04-15, e-mail: osir@onet.com.pl.

Cena oferowanego przez Gminę węgla wynosi 1.200 zł za 1 tonę i zawiera koszt dostawy węgla na wskazany adres z terenu gminy Blachownia. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności wpływu i dokonanych wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Blachowni.

EMERYCI WYGRALI III MEMORIAŁ SEBASTIANA CIERPIAŁA

8 mikstów siatkarskich wzięło udział w III plażowym turnieju im. Sebastiana Cierpiała, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a zarazem sołtysa Wyrazowa, który odszedł w kwietniu 2021 roku.

Tym razem pod siatką na dwóch boiskach plażowych zameldowały się teamy:

„Ogórki”, „Kuna Koma”,

„Emeryci”, „Łaka Łaka”, „Sborna”, „Echo Zawiercie”,

„Mamuno” i „Krewetki”.

O pierwsze miejsce zagrali „Emeryci” ze „Sborną”.

„Emeryci”, podobno „podrażnieni” obietnicą 13 i 14 emerytury, dali z siebie wszystko i ograli „Sborną”.

Warto odnotować, że najpiękniejsze i najgłośniejsze kibicki miały „Krewetki”.

Organizatorami turnieju byli UKS Blachownia,

Rada Miejska w Blachowni,  Starostwo Powiatu Częstochowskiego, Stowarzyszenie LZS w Częstochowie,

oraz Stowarzyszenie „Wyrazów Razem”.

 

RODZINNE POŁOWY

38 wędkarzy wzięło udział w rodzinnych zawodach o puchar Rady Miejskiej w Blachowni.

Ryby do kosztowania i podpływania do wędki zachęcane były na różne sposoby.

W zawodach rodzinnych zwyciężyli Ksawery Bieniek i Paweł Król, którzy w czterogodzinnym wędkowaniu złowili sporo bo 3,7 kg ryb.

2 miejsce zajęli Mikołaj i Roman Golis – brawo. Ich zdobycz to 2,2 kg złowionych ryb.

3 miejsce Wiktoria i Tomasz Stefanyszyn – 2,02 kg. Puchary wręczali burmistrz Sylwia Szymańska i przewodniczący Rady Tomasz Rećko.

Na zakończenie rodzinnego wędkowania wspólne zdjęcie.

KANDYDACI DO SEJMU I SENATU PRAKTYCZNIE ODKRYCI

15 października odbędą się wybory do polskiego parlamentu.

Już wiadomo kto chce nas reprezentować w Sejmie, a kto w Senacie. O miejsca w Senacie z okręgu wyborczego nr 69 Częstochowa Miasto będą walczyć Wojciech Konieczny – Pakt Senacki z PPS oraz Monika Pohorecka – Zjednoczona Prawica z PiS.

O Izbę wyższą parlamentu w okręgu 68 czyli w powiecie częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim i lublinieckim będą się ubiegać Ryszard Majer z Zjednoczona Prawica z PiS i Krzysztof Smela Pakt Senacki z PSL.

Do Sejmu z okręgu nr 28 (Częstochowa plus powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki) chcą się dostać:

Izabela Leszczyna – jedynka Koalicji Obywatelskiej z PO,

Andrzej Szewiński – Koalicja Obywatelska z PO,

Marta Salwierak – Koalicja Obywatelska z PO

Lidia Burzyńska – jedynka Zjednoczonej Prawicy z PiS, 

Szymon Giżyński – Zjednoczona Prawica, z PiS, wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Andrzej Gawron z PiS

Mariusz Trepka z PiS 

 

Zdzisław Wolski – jedyna Nowej Lewicy

Zbigniew Niesmaczny – Nowa Lewica

 

Henryk Kiepura – jedynka Trzecia Droga z PSL,

Małgorzata Imiołczyk – Trzecia Droga z Polski 2050,

Grzegorz Boski – Trzecia Droga z PSL

 

Tomasz Stala (jedynka z Konfederacji),

Bogusław Adamowicz, z Konfederacji

Jakub Mierzejewski, z Konfederacji.

Oczywiście nie są to pełne listy kandydatów z Komitetów Wyborczych. 

 

Zdjęcia Konfederacja

PIERWSZE PUNKTY POGONI

Po porażce, w pierwszym meczu rundy jesiennej A-klasy podokręgu częstochowskiego z Pogonią Kłomnice 0:5, tym razem piłkarze Pogoni Blachownia na własnym terenie wygrali z Kmicicem Kruszyna 2:1. Nasza drużyna po dwóch kolejkach z 3 punktami zajmuje 6 miejsce.

TRAWA JAK ZBOŻE

Żniwa w wielu regionach kraju zakończone,

a w Blachowni w kilku miejscach trawa wyrosła jak zboże. .

 

 

 

Ten chodnik jest już coraz węższy.

A to szkło pod ławką zalega od początku wakacji.

 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

Niech komentarzem do odpowiedzi będą te zdjęcia wykonane dzisiaj po godz. 18.

 

Być może do walki z dewastacją powinni „wkroczyć” nie tylko pracownicy OSiR, ale także kamery?  Bowiem, aż strach pomyśleć, co by się stało gdyby jakiś mały piłkarz wpadł na taki pręt.