WEŹ, PRZECZYTAJ I ZWRÓĆ

Biblioteka Parafialna przy ul. Parkowej 4 wypożycza i przyjmuje książki od 20 lat. Jej zbiór obecnie liczy 4 tysiące książek o różnej tematyce, z przewagą religijną. W bibliotece pracują panie wolontariuszki, które w każdy poniedziałek od godz. 16 do 17 zapraszają czytelników. Dla każdego znajdzie się ciekawa literatura.

Teraz biblioteka otwiera nową inicjatywę, możliwość zabiera książek z kruchty kościelnej gdzie ustawiono regał z religijnymi książkami z przesłaniem „weź, przeczytaj i zwróć”. Można też podarować swoją książkę o tematyce religijnej.

SEZON GRZEWCZY W BLACHOWNIAŃSKICH SZKOŁACH

Radio Jura informuje, że dwie największe szkoły podstawowe w gminie Blachownia nie są odpowiednio zabezpieczone na zimę. W przypadku dużych spadków temperatury dzieci będą musiały przejść na naukę zdalną.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Blachowni powiadomił już rodziców, że placówka nie jest odpowiednio przygotowana na zimę. Posiada tylko trzy tony ekogroszku, podczas gdy na cały sezon potrzebne jest 40 ton.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1, dzieci będą musiały udać się na nauczanie zdalne, gdy temperatura w budynku spadnie do 19 stopni. A taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bo szkoła ogrzewana jest przez ciepłownię z Blachowni, która również boryka się z brakiem opału.

https://www.radiojura.pl

A co na to Urząd Miejski -wyjaśnia Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

-Informuję, że ciągłość pracy w gminnych placówkach oświatowych nie jest zagrożona. Nie planujemy odsyłać zimą przedszkolaków i uczniów do domu i uruchamiać edukacji zdalnej. Zespół Szkolno–Przedszkolny w Blachowni (red. Ostrowy) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach posiadają wystarczającą ilość węgla na rozruch kotłowni i ogrzewanie obiektów przez kilka tygodni. Dyrektorzy obu placówek zaplanowali w budżecie środki na zakup węgla w roku 2022, jednak ze względu na dynamiczny wzrost cen tego surowca wystąpili o dodatkowe fundusze na ten cel. Aktualnie trwa procedowanie wniosków.

https://blachownia.pl

Jak mi powiedział Wojciech Machoń, właściciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Blachownia Sp. z o.o., która ogrzewa m.in. Urząd Miejski, DPS, bank, Polo Market oraz Szkołę Podstawową Nr 1 przy Sienkiewicza i Bankowej, ekogroszku, węgla i miału mam pod dostatkiem i zapewniam, że nie ma żadnych problemów, w tym sezonie grzewczym nie zabraknie ciepła. Obecnie jeszcze jedzie do nas 1000 ton miału. 

PAWEŁ HRECZAŃSKI ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Paweł Hreczański złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni. Funkcję tę pełnił od 15 lutego 2018 roku.

Komentarz 

Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady jest tylko wyrażeniem woli danej osoby (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2000 r). Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji przewodniczącego nie powoduje utraty tej funkcji. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 10 maja 2017 r. zwrócono uwagę, że ustawodawca odróżnia odwołanie przewodniczącego od przyjęcia rezygnacji, w związku z czym uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji – inaczej niż przy odwołaniu – podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego będzie równoznaczne z przyjęciem rezygnacji, ale dopiero z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym miała zapaść uchwała (por. wyrok WSA w Kielcach z 23 maja 2018 r.

 

  

„CEBULA” W MDK

Mam tyle warstw niczym cebula. Być może dlatego trudno dostać się do jego środka – to przemyślenia głównego bohatera sztuki „Cebula”

Widowisko opowiada o wewnętrznym świecie osoby z niepełnosprawnością. Dzieło Nowego Teatru odczarowuje schematy, łamie uprzedzenia, pokazując, że w tym życiu nie ma miejsca wyłącznie na czerń i biel. Przesłaniem opowieści mogą być słowa „wystarczy po prostu kochać”

CEBULA zostanie zaprezentowana 23 września o godz. 18 w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.

GRZEGORZ MACIEJEWSKI MISTRZEM POLSKI

Grzegorz Maciejewski z Blachowni wraz z Dariuszem Opatrzykiem z Mysłowic zdobyli tytuł mistrza Polski Służb Mundurowych w Badmintonie. Młodszy aspirant Grzegorz Maciejewski jest dzielnicowym w VI Komisariacie Policji w Częstochowie.

W mistrzostwach rozegranych w  w Suchedniowie (województwo świętokrzyskie) oprócz policjantów wzięli udział funkcjonariusze służby wojskowej, więziennej, straży granicznej i pożarnej oraz żandarmerii wojskowej. Konkurencja spora dlatego tym bardziej gratulujemy sukcesu.

foto – czestochowa.policja.gov.pl

UWAGA NOWE UTRUDNIENIA NA DK 46

Wykonawca prac przy budowie nowej DK-46 wprowadził kolejną zmianę do organizacji ruchu, która obowiązuje od dzisiaj. Na fragmencie ul. Przejazdowej (około 200 m od Modrzewiowej do ul. Spółdzielczości) ruch sterowany jest wahadłowo. W efekcie zmian niemożliwy jest wjazd i wyjazd z ul. Energetyków przy DK-46. 

POLICJA INFORMUJE – OD DZISIAJ ZMOTORYZOWANI ZAPŁACĄ DROŻEJ ZA WYKROCZENIA DROGOWE

Od 17 września nastąpiły zmiany w przepisach obowiązujących kierowców. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiany dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia.

Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy. Wykroczenia, które podlegać będą „recydywie” to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 31 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

Zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie mieć tzw. „recydywa”. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych
 • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /  recydywa: 3000 złotych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych /  recydywa: 5000 złotych.

Z dniem 17 września w życie wchodzi także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wymienione w rozporządzeniu dotyczącym wysokości grzywien nakładanych w formie mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń.

Należy pamiętać, że w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku ukarania przez sąd grzywna może wynieść nawet 30 000 złotych.

Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych. To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas.

 

źródło policja.pl

LIST OD MIESZKAŃCA Z UL. SPORTOWEJ

-Panie radny może gmina wzięłaby się za tych kierowców co w każdą sobotę niszczą nam zieleń. Informowałem miejscową policję i dzisiaj rzeczywiście się zjawili radiowozem. Postali na sygnale świetlnym z pół godziny i odjechali. Nie wiem czy funkcjonariusze byli na zakupach na bazarze czy rzeczywiście chcieli przegonić niewłaściwie parkujących kierowców, a jak widać nie bardzo się ich przestraszyli szczególnie kierowcy z pojazdami SKL i SC. Jak niszczone są trawniki przedstawiam na kilku zdjęciach.

podpis Mieszkaniec „Sportowa 7819” .

 

 

DREWNIANE TABLICE DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZE DO WYMIANY

W czwartek drogą elektroniczną złożyłem w Urzędzie Miejskim interpelację, zwracając uwagę na zdewastowane, drewniane tablice dydaktyczno-przyrodnicze.

Niestety są w opłakanym stanie, a jedna z nich nr 9 u podstawy jest spróchniała.

Przy ścieżce jest połamana ławka.

Wzdłuż płotu PZD, obok nowego parku, rosnące zielsko wchodzi już na ścieżkę spacerową.

„PSIA DUSZKA” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Przyjaźni nie kupisz, bo ta prawdziwa jest za darmo – to motto Fundacji „Psia Duszka”. Agnieszka Węgrzyn, prezes Fundacji „Psia Duszka”, w swoim domu trzyma 13 psów, a w schronisku w Cisiu ma 15 czworonogów.  Jak radzi sobie organizacja w tych trudnych czasach, jak ważną rolę odgrywają wolontariusze i jak można wesprzeć Fundację?

Rozmowa z prezesem Agnieszką Węgrzyn w TV Orion .