PIERWSZY BIEG ORLĄT LWOWSKICH W BLACHOWNI


4 października, po raz pierwszy w Blachowni, odbędzie się „Bieg Orląt Lwowskich”. Na linii startu staną tylko 9. latkowie bowiem  „Bieg Orląt” jest upamiętnieniem bohaterskiego zrywu małych mieszkańców polskiego Lwowa. Najmłodszy uczestnik walk to 9-letni Antoś Petrykiewicz, to także  najmłodszy kawaler Virtuti Militari. W 1918 roku mali chłopcy walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. 
Długość trasy wyznaczona na stadionie OSiR to tradycyjnie 1.421 metrów.

Młodzi uczestnicy biegu  otrzymają pamiątkowe koszulki oraz medale.

CZERWONO-NIEBIESKA LEKCJA W CISIU

W środę dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Cisiu odwiedzili Ben Lederman i Xavier Dziekoński, zawodnicy z RKS Raków Częstochowa.

Piłkarze odpowiadali na, czasami trudne pytania,

a potem rozdawali autografy.

Nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia z okrzykiem „kto wygra mecz!!  Rakówwwww!!!

źródło RKS Raków

RADNI DALI ZIELONE ŚWIATŁO NA WYPŁACANIE DODATKÓW WĘGLOWYCH

Zmiany w budżecie, a tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blachownia to były najważniejsze punkty środowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.  Zmiany w budżecie i WPF wiązały się m.in. z przekazaniem pieniędzy na poczet wypłaty dodatków węglowych.

Ministerstwo klimatu i środowiska odpowiednie środki uruchomiło 21 września br. Pierwsza transza pieniędzy dla samorządów na dodatek węglowy wyniosła 9,5 mld zł (z 11,5 mld przeznaczonych na wypłaty świadczenia). Do Blachowni trafiło 6.925.600 zł.  W sumie mieszkańcy złożyli 2.744 wnioski.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednorazowy dodatek węglowy (3.000 zł na gospodarstwo domowe, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu), przysługuje tym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, ogrzewacz powietrza kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe  oraz koza lub trzon kuchenny. Zasilanie musi być węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Wnioski o dodatek węglowy można składać do końca 30 listopada br.

Kiedy nastąpią pierwsze wypłaty? Jeszcze dzisiaj po sesji Urząd na konta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma przelać środki. Pierwsze wypłaty, po weryfikacji wniosków, nastąpią w czwartek w godzinach popołudniowych.

WEŹ, PRZECZYTAJ I ZWRÓĆ

Biblioteka Parafialna przy ul. Parkowej 4 wypożycza i przyjmuje książki od 20 lat. Jej zbiór obecnie liczy 4 tysiące książek o różnej tematyce, z przewagą religijną. W bibliotece pracują panie wolontariuszki, które w każdy poniedziałek od godz. 16 do 17 zapraszają czytelników. Dla każdego znajdzie się ciekawa literatura.

Teraz biblioteka otwiera nową inicjatywę, możliwość zabiera książek z kruchty kościelnej gdzie ustawiono regał z religijnymi książkami z przesłaniem „weź, przeczytaj i zwróć”. Można też podarować swoją książkę o tematyce religijnej.

SEZON GRZEWCZY W BLACHOWNIAŃSKICH SZKOŁACH

Radio Jura informuje, że dwie największe szkoły podstawowe w gminie Blachownia nie są odpowiednio zabezpieczone na zimę. W przypadku dużych spadków temperatury dzieci będą musiały przejść na naukę zdalną.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Blachowni powiadomił już rodziców, że placówka nie jest odpowiednio przygotowana na zimę. Posiada tylko trzy tony ekogroszku, podczas gdy na cały sezon potrzebne jest 40 ton.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1, dzieci będą musiały udać się na nauczanie zdalne, gdy temperatura w budynku spadnie do 19 stopni. A taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bo szkoła ogrzewana jest przez ciepłownię z Blachowni, która również boryka się z brakiem opału.

https://www.radiojura.pl

A co na to Urząd Miejski -wyjaśnia Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

-Informuję, że ciągłość pracy w gminnych placówkach oświatowych nie jest zagrożona. Nie planujemy odsyłać zimą przedszkolaków i uczniów do domu i uruchamiać edukacji zdalnej. Zespół Szkolno–Przedszkolny w Blachowni (red. Ostrowy) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach posiadają wystarczającą ilość węgla na rozruch kotłowni i ogrzewanie obiektów przez kilka tygodni. Dyrektorzy obu placówek zaplanowali w budżecie środki na zakup węgla w roku 2022, jednak ze względu na dynamiczny wzrost cen tego surowca wystąpili o dodatkowe fundusze na ten cel. Aktualnie trwa procedowanie wniosków.

https://blachownia.pl

Jak mi powiedział Wojciech Machoń, właściciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Blachownia Sp. z o.o., która ogrzewa m.in. Urząd Miejski, DPS, bank, Polo Market oraz Szkołę Podstawową Nr 1 przy Sienkiewicza i Bankowej, ekogroszku, węgla i miału mam pod dostatkiem i zapewniam, że nie ma żadnych problemów, w tym sezonie grzewczym nie zabraknie ciepła. Obecnie jeszcze jedzie do nas 1000 ton miału. 

PAWEŁ HRECZAŃSKI ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Paweł Hreczański złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni. Funkcję tę pełnił od 15 lutego 2018 roku.

Komentarz 

Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady jest tylko wyrażeniem woli danej osoby (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2000 r). Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji przewodniczącego nie powoduje utraty tej funkcji. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 10 maja 2017 r. zwrócono uwagę, że ustawodawca odróżnia odwołanie przewodniczącego od przyjęcia rezygnacji, w związku z czym uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji – inaczej niż przy odwołaniu – podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego będzie równoznaczne z przyjęciem rezygnacji, ale dopiero z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym miała zapaść uchwała (por. wyrok WSA w Kielcach z 23 maja 2018 r.

 

  

„CEBULA” W MDK

Mam tyle warstw niczym cebula. Być może dlatego trudno dostać się do jego środka – to przemyślenia głównego bohatera sztuki „Cebula”

Widowisko opowiada o wewnętrznym świecie osoby z niepełnosprawnością. Dzieło Nowego Teatru odczarowuje schematy, łamie uprzedzenia, pokazując, że w tym życiu nie ma miejsca wyłącznie na czerń i biel. Przesłaniem opowieści mogą być słowa „wystarczy po prostu kochać”

CEBULA zostanie zaprezentowana 23 września o godz. 18 w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.

GRZEGORZ MACIEJEWSKI MISTRZEM POLSKI

Grzegorz Maciejewski z Blachowni wraz z Dariuszem Opatrzykiem z Mysłowic zdobyli tytuł mistrza Polski Służb Mundurowych w Badmintonie. Młodszy aspirant Grzegorz Maciejewski jest dzielnicowym w VI Komisariacie Policji w Częstochowie.

W mistrzostwach rozegranych w  w Suchedniowie (województwo świętokrzyskie) oprócz policjantów wzięli udział funkcjonariusze służby wojskowej, więziennej, straży granicznej i pożarnej oraz żandarmerii wojskowej. Konkurencja spora dlatego tym bardziej gratulujemy sukcesu.

foto – czestochowa.policja.gov.pl

UWAGA NOWE UTRUDNIENIA NA DK 46

Wykonawca prac przy budowie nowej DK-46 wprowadził kolejną zmianę do organizacji ruchu, która obowiązuje od dzisiaj. Na fragmencie ul. Przejazdowej (około 200 m od Modrzewiowej do ul. Spółdzielczości) ruch sterowany jest wahadłowo. W efekcie zmian niemożliwy jest wjazd i wyjazd z ul. Energetyków przy DK-46.