BURMISTRZ W SPRAWIE AKCJI ZIMA

W związku z wieloma telefonami jakie otrzymałem od mieszkańców w sprawie zimy m.in. z ulic Starowieskiej, Malickiej, Cisiańskiej, Kubowicza, Kopernika i Cmentarnej informuję, że dzisiaj o godz. 16 burmistrz Blachowni wydała dyspozycje w sprawie odśnieżania wszystkich dróg gminnych. Obecnie drogi odśnieża 6 pojazdów

W ramach zimowego utrzymania dróg leżących w granicach administracyjnych naszej Gminy Urząd informuje, że odśnieżanie odbywa się w następującej kolejności:

1. Drogi pierwszej kolejności odśnieżania – prace odśnieżające winny być wykonane nie później niż w ciągu 2 godzin od pojawienia się opadów śniegu a jezdnia zostanie odśnieżona na całej szerokości i długości z wykonaniem posypki piaskowo- solnej. Może natomiast na drogach tych zalegać błoto pośniegowe przez 8 godzin od ustania opadów. Są to gminne drogi asfaltowe, z których korzysta komunikacja miejska; 
2. Drogi drugiej kolejności utrzymania odśnieżane będą systemem interwencyjnym po wskazaniu przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego o konieczności podjęcia akcji odśnieżającej. Są to pozostałe gminne drogi asfaltowe; 
3. Drogi trzeciej kolejności odśnieżania to drogi szutrowe na terenie naszej Gminy, na których akcja odśnieżania prowadzona będzie w trybie interwencyjnym, po wystąpieniu utrudnień w ruchu.
Warto też przypomnieć o obowiązku odśnieżania chodników.
W sprawie Akcji Zima można w dni powszednie można dzwonić do Urzędu pod nr 34 320-42-99, a weekendy – 667 177 123.