SESJA Z JAJECZKAMI

To była szybka sesja. Radni uchwalili okręgi wyborcze, obwody do głosowania oraz przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Blachownia na 2018 rok. Na zakończenie burmistrz Blachowni złożyła radnym życzenia świąteczne, obdarowując ich czekoladowymi jajeczkami. Wszyscy życzyli sobie zdrowych i spokojnych świąt.