WYRÓŻNIENIE DLA BURMISTRZ SZYMAŃSKIEJ

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na wniosek środowisk sportowych przyznała Sylwii Szymańskiej, burmistrz Blachowni, ogólnopolskie wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację, oparte o zasady fair play.
Dlaczego jest to ważne wyróżnienie także dla Gminy można przeczytać na http://www.blachownia.pl/news/ogolnopolskie_wyroznienie_dla_ burmistrz_sylwii_szymanskiej_prestiz_dla_blachowni/