BURMISTRZ INFORMUJE

Realizacja przewozów pasażerskich w Blachowni w ramach komunikacji publicznej przez wybranego nowego przewoźnika, może się rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu przez niego niezbędnych zgód i pozwoleń formalnych. Do czasu załatwienia stosownych formalności obsługę w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Blachownia do odwołania prowadzić będzie PKS Częstochowa. O terminie wprowadzenia zmiany przewoźnika Mieszkańcy będą poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.