ZAPISZ SIĘ NA BADANIA

Powiat Częstochowski i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER–MED przy ul. 1 Maja 27 zaprasza na bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2022 – 2025.  Zasada zapisów jest prosta kto pierwszy ten lepszy. Badaniami ma być objętych 300 osób.

Jak informuje starostwo powiatowe na swoich stronach www.czestochowa.powiat.pl
badaniami są objęte osoby:
-w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
-w wieku 40-49 lat  bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, 
-w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 787 653-980 / (34) 324-55-26 / 877 655-677.