NA SESJI NIE BĘDZIE SPRAWY DZIERŻAWY TERENU


W związku z pytaniami mieszkańców, którzy chcą przyjść na jutrzejszą sesję, aby bronić północnych terenów za zbiornikiem wodnym informuje, że każdy ma prawo przyjść na sesję, wysłuchać poruszanych tematów, a także zabrać głos. Jednocześnie informuje, że zgodnie z ustaleniami na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Budżetu między burmistrzem, a radnymi z komisji, na środowej sesji nie będzie punktu dotyczącego dzierżawy północnej części zbiornika wodnego.