UKS „GIMNAZJUM” OTRZYMA NAJWIĘCEJ


W tym roku burmistrz Sylwia Szymańska na realizację zajęć i szkoleń sportowych w klubach czy w innych organizacjach pozarządowych przeznaczyła 134 tys. zł. Z przeprowadzonego konkursu wynika, że najwięcej środków otrzyma siatkówka czyli Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum”.


.