W BLACHOWNI UBYŁO BEZROBOTNYCH

Patrząc na dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na poszczególne gminy na koniec 2020 roku oraz na koniec listopada 2021 można powiedzieć, że w gminie Blachownia zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Najmniejszą liczbą bezrobotnych mogą się pochwalić gminy: Starcza, Kamienica Polska i Kruszyna. Najwięcej osób bez pracy żyje w Koniecpolu, Mykanowie, Kłomnicach i Blachowni.


.