NOWY KOMENDANT CZĘSTOCHOWSKIEJ POLICJI

Od 11 stycznia mł. insp. Dariusz Kiedrzyn (pierwszy z lewej) będzie szefował częstochowskiemu garnizonowi policji.


2019 mianowany Komendantem Powiatowej Policji w Lublińcu. 2022 powrót i awans na komendanta częstochowskiego garnizonu, który w swoich szeregach ma 823 policjantów.

Dotychczasowy komendant insp. Dariusz Atłasik w wieku 55 lat odchodzi na emeryturę.

foto KWP w Katowicach i KPP Lubliniec