KRZYSZTOF SMELA STAROSTĄ, ANDRZEJ KUBAT PRZEWODNICZĄCYM RADY

Krzysztof Smela z PSL został ponownie starostą powiatu częstochowskiego. Tym razem na pełną 5-letnią kadencję. Jego nowym zastępcą będzie Jan Miarzyński ze Wspólnoty Samorządowej. Na Smelę (na 25 radnych) głosowało 17 osób. Jego kontrkandydat Adam Markowski z PiS otrzymał jedynie 8 głosów. Etatowymi członkami Zarządu Powiatu zostali: Henryk Kasiura z PSL i Adam Morzyk – z Porozumienia dla Powiatu Częstochowskiego. Nieetatowym zaś – Gwidon Jelonek – ze Wspólnoty Samorządowej.

Radni wybrali także przewodniczącego. Został nim Andrzej Kubat z PSL głosowało 16 osób. Wiceprzewodniczącymi zostali: Urszula Całusińska ze Wspólnoty Samorządowej – 19 głosów i Sebastian Cierpiał z Koalicji Obywatelska) – 17 głosów.
Wynik głosowania to efekt 17-osobowej koalicji, w której skład wchodzą radni z PSL (9 mandatów), Wspólnoty Samorządowej (5 mandatów), Porozumienia dla Powiatu Częstochowskiego (2 mandaty) i Koalicji Obywatelskiej (1 mandat).

Komentarz
Nie ukrywam, że obecność Sebastiana Cierpiała z Wyrazowa w ścisłej Radzie Powiatu napawa optymizmem, że w końcu także do Blachowni trafią środki na powiatowe inwestycje jak w ostatniej kadencji dla Gmin Koniecpol czy Mykanów.