CO DALEJ Z PRZEWOZAMI

Burmistrz Blachowni informuje. Realizacja przewozów pasażerskich w Blachowni w ramach komunikacji publicznej przez wybranego – nowego przewoźnika, może się rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu przez niego niezbędnych zgód i pozwoleń formalnych. Burmistrz Blachowni informuje Mieszkańców, że do czasu załatwienia stosownych formalności obsługę w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Blachownia do odwołania prowadzić będzie obecny przewoźnik, tj. PKS Częstochowa. O terminie wprowadzenia zmiany przewoźnika zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.