RADNI NIE PRÓŻNUJĄ, A PRACUJĄ JEDNAK CZASAMI CHORUJĄ I PODRÓŻUJĄ

W związku z pytaniami i uwagami do mnie jako szefa Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, jakoby niektórym radnym nie chciało się pracować, informuje w czwartek 19 października odbyło się spotkanie  Komisji Budżetu. Jeszcze przed samym posiedzeniem KB obecnych w sali informowałem, że za 20-30 min. powinna się jeszcze zjawić dwójka radnych. O godz. 16 otwarłem posiedzenie. Na dwunastu członków komisji, obecnych było pięciu. Nieobecni radni wcześniej telefonicznie usprawiedliwiali swoją absencję (były to zwolnienia lekarskie i wyjazdy służbowe). Na spotkanie  KB przybyły Panie burmistrz Sylwia Szymańska i skarbnik Elżbieta Wolska oraz Pan sekretarz Dariusz Wojciechowski. Na początku przedstawiłem porządek obrad m.in. chodziło o wypracowanie dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w WPF na 2017 i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. W skutek braku quorum nie można było przegłosować porządku obrad. Zaproponowałem więc, że skoro nie możemy głosować to w kwestiach projektów uchwał można wysłuchać urzędników. Jednak szanując demokrację zapytałem Państwa radnych jakie mają propozycję? Zostajemy i zapoznajemy się z informacjami Pani burmistrz i skarbnika Gminy czy zamykamy posiedzenie komisji? Jeden z Panów radnych nie kryjąc oburzenia nieobecnością radnych uznał, że należy zamknąć posiedzenie ponieważ nie ma sensu teraz rozmawiać o projektach uchwał przy tak niskiej frekwencji. Podobną opinię wyrażali pozostali radni. Pytałem zatem czy radny składa formalny wniosek? Tak – padła odpowiedź. Ale i w tym przypadku był kłopot bo przy braku ponad połowy składu Komisji nie można było przegłosować tego wniosku. Zamknąłem zatem obrady Komisji Budżetu. Dwóch radnych wyszło z Urzędu. Dwie Panie radne jeszcze chwile zostały. W tym czasie doszedł kolejny (6) radny. O godz. 16.30 doszli kolejni dwaj radni. Prosiłem ich o podpisanie listy obecności z zaznaczeniem godziny przybycia na posiedzenie.

Komentarz

Daleki jestem od stwierdzenia, że radnym tej Komisji nie chce się pracować. Wręcz przeciwnie uważam, że wszyscy radni na spotkaniach biorą żywy udział, podejmując dyskusje w wielu kwestiach. Jednak zdarzają się choroby (rzecz ludzka) podobnie jak wyjazdy służbowe czy spóźnienia na komisję. Brak quorum na KB zdarzył się po raz pierwszy w tej kadencji. A niektórzy radni pierwszy raz nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu. Po spotkaniu, o najkrótszym posiedzeniu KB poinformowałem Panią przewodniczącą Rady Miejskiej. Ostatecznie Pani Edyta Mandryk, po krótkiej rozmowie ze mną zdecydowała, że zwołuje posiedzenie trzech komisji Budżetu, Oświaty i Rewizyjnej w jedynym terminie czyli w poniedziałek o godz. 17. Bowiem we wtorek jest już sesja Rady Miejskiej o godz. 15.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.