BURMISTRZ NIE OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM, MIMO ŻE WIĘKSZOŚĆ RADNYCH BYŁA ZA

sylaUchwała o udzieleniu absolutorium dla burmistrza zgodnie z wolą radnych biorących udział w sesji (10 osób) została procedowana. Większość radnych (7 za, 2. przeciw, 1. wstrzymała się od głosowania) była za udzieleniem absolutorium. Jednakże z uwagi na brak części radnych na dzisiejszej sesji dla Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała ma charakter niepodjętej. Bowiem potrzebna była bezwzględna liczba ustawowego składu Rady czyli na 15. radnych, do udzielenia absolutorium potrzebnych było 8 głosów za. Oznacza to tyle, że w obrocie prawnym nie ma uchwały o nieudzieleniu absolutorium, mimo że w opinii większości radnych burmistrz budżet wykonał prawidłowo.

 Komentarz

Zachodzi pytanie dlaczego przy obecności dwóch prawników (podobno jeden z nich miał wiedzę w tym temacie) sprawa nie została od razu wyjaśniona. Były za to życzenia i gratulacje od radnych, pracowników Urzędu, dyrektorów szkół i sołtysów. Wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Niektórzy radni po sesji komentowali. „Po raz kolejny na sesji, a tym razem bardzo ważnej bo absolutoryjnej, nie ma tych samych radnych”. „Pierwszy raz zdarzyło się, aby na tak ważnej sesji nie było przewodniczącego Rady Miejskiej”. Pytanie czy były to przypadkowe nieobecności? Przypomnijmy 7 osób za, 2 przeciw, jedna się wstrzymała – takie głosowanie nie pociąga za sobą żadnych ujemnych skutków prawnych dla burmistrza i Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.