ABSOLUTORIUM- ZMK

Kolejny fragment sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2016 roku. Tym razem przyglądamy się wydatkom w ZMK czyli gospodarce mieszkaniowej.

W zeszłym roku na to zadanie wydatkowano – 2.507.580, 08 zł, plan wykonany w ponad 95 %.

-Wydatki na rzecz pracowników ZMK – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 637.759, 34 zł.

-wydatki na wodę i energię – 227.880, 17 zł, w tym wydatki na wodę i energię cieplną Wspólnot Mieszkaniowych – 132.451, 61 zł oraz te same media dla budynków komunalnych stanowiących 100 procent własność Gminy – 95.428, 56 zł.

-Usługi remontowe – 660. 542, 02 zł w tym: fundusz remonty WM – 490.384, 54 zł, usługi remontowe zlecone (usuwanie awarii, roboty kominiarskie i przebudowa kominów na budynkach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana okien i drzwi, remonty klatek schodowych w budynku administracji ZMK – 170.157, 48 zł.

-Zakup pozostałych usług – 623.139, 65 zł. (w tym wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 497.601, 16 zł oraz obsługa prawna, opłaty telefoniczne monitoring, ekspertyzy i szkolenia – 125.538, 49 zł.) Zobowiązania ZMK do 31 grudnia 2016 roku wyniosły – 75.441, 70 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.