ABSOLUTORIUM – OSP

Komisja Budżetu , Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni na dzisiejszym posiedzeniu analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 roku. Dochody i wydatki szczegółowo omawiała skarbnik Pani Elżbieta Wolska.

Najważniejsze liczby po stronie dochodów to – 40.739.610, 68 zł. Wykonanie planu na poziomie 98,95 %. Wydatki budżetowe to – 41.276.604, 53 zł. Wykonanie planu – 90,67 %. Zobowiązania ogółem na koniec poprzedniego roku wynoszą 14.396.481, 37 zł co stanowi 35,35 % dochodów wykonanych.

Na prośbę niektórych mieszkańców co jakiś czas będę prezentował ciekawsze wydatki budżetowe Gminy za ubiegły rok.

Na pierwszy ogień – strażacy.

osp5W 2016 roku wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 98 %

– kwota 1.279.068, 44 zł z czego wydatki bieżące stanowiły 171.493, 70 zł.

-Zakup mundurów i sprzętu – 24.000 zł

-Pozostałe wydatki – 147.493, 70 zł

 

Wydatki inwestycyjne – 1.107.574, 74 zł to jest – ponad 99 % planu.

-Budowa strażnicy OSP w Blachowni 989.517, 73 zł.

-Wyposażenie strażnicy OSP w Cisiu (budżet obywatelski) – 8.057 zł

-Dotacja celowa na budowę garażu w Cisiu 100.000 zł.

-Dotacja celowa na zakup samochodu fundusz sołecki w Cisiu) 10.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.